beta
221 (211-220)
rrep
211
NaslovA' Varasdi királyigás Dráva hid képe
rrep
212
Naslov[Karta regulacije toka rijeke Drave na području od Donjeg Miholjca do Aljmaša].
rrep
214
NaslovHelyzeti - térkép á Dráva folyó mentéröl Vinokovcsaktol á Varasdi hidig : év Julius havaban 1847.
rrep
215
Naslov[Rijeka s okolicom i Grobničkim poljem do Martinščice na jugoistoku].
rrep
216
Naslov[Topografska skica Dvora i okolnih naselja uz lijevu obalu Une od Javornika do Unčana] / Mihovil Sabljar.
rrep
217
NaslovUlomak Karolinske i nove Louisinske ceste med Karlovcem i Riekom / Mihovil Sabljar.
rrep
218
Naslov[Topografska skica područja Petrinje i zapadne Bosne].
rrep
219
221 (211-220)