beta
Povezani zapisi:

Naslov portalaDigitalne zbirke NSK
  
rrep
 
3 (1-10)
NaslovNauk karstianski s mnoziemi stvari duhovniemi i vele bogoĵlubniemi, koi nauk ot Ledezmova i Belarminova nauka u iedno stisnu i složi bogoĵlubni bogoslovac fra Matie Divkoviĵ iz Ielašak, reda svetoga Franceška.
ImpresumŠtampa u Mnetcieh : po Petru Marii Bertanu, z dopušteniem starieh svete Maike Carkve, a.h.i.dz. [1616].
Materijalni opis[32], 398 [?] str. ; 16° (11 cm).
Vrsta publikacijestara knjigaknjiga
rrep
1
NaslovNauk karstianski za narod slovinski. Ovi nauk' iz diačkoga iezika ispisa, privede i složi u iezik' slovinski bogoĵlubni bogoslovac p. o. fra Matie Divkoviĵ iz Ielašak.
ImpresumU Mnetcie : Petar Maria Bertan', [kon carkve koia se zove Sveta Maria Formoža], po porođen'ju Isukarstovu na ĵliadu i šesat i jedinonaest godište, mieseca travna na dvaest i tri na Iuriev' dan' [1611].
Materijalni opis[16], 308, 92 lista : 8° (17 cm).
Vrsta publikacijestara knjigaknjiga
rrep
2
NaslovDivkovićeva djela u glagoljskim rukopisima 17. i 18. stoljeća / Anica Nazor
ImpresumSarajevo : Institut za jezik i književnost, 1982.
Materijalni opisStr. 163-173
Mjesto izdavanjaSarajevo
Način izrade datotekedigitalizirana građa
NapomenaU: Zbornik radova o Matiji Divkoviću / [Naučni skup Matija Divković - djelo i vrijeme, Sarajevo, 11, 12. i 13. decembra 1981. godine ; organizator Institut za jezik i književnost u Sarajevu ; organizacioni odbor Herta Kuna... et al.]
rrep
3
3 (1-10)