beta
Povezani zapisi:

Naslov portalaDigitalne zbirke NSK
  
rrep
 
3 (1-10)
NaslovTrade perspectives 2020 : the interdependence of COVID-19 pandemic and international trade = Perspektive trgovine 2020. : međuovisnost COVID-19 pandemije i međunarodne trgovine / editors, urednici Tomislav Baković, Dora Naletina, Kristina Petljak.
ImpresumZagreb : Faculty of Economics = Ekonomski fakultet : 2020.
Materijalni opis1 online jedinica građe (5 MB).
Vrsta publikacijeknjigae-knjiga
rrep
1
NaslovPrihvaćenost samoposlužnih blagajni prilikom kupovine robe široke potrošnje među mladim potrošačima u Hrvatskoj / Kristina Matić, Kristina Petljak, Ivana Štulec.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisRazvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija uzrokuje velike promjene na maloprodajnom tržištu. Kako bi išli u korak sa konkurencijom, maloprodavači su prisiljeni uvoditi inovacije, kako u asortiman tako i u način posluživanja, dostavu i naplatu kupovine. Tu se javlja prostor, a i potreba za uvođenjem tehnoloških inovacija poput samoposlužne tehnologije u maloprodajni poslovni proces. Zbog užurbanog načina života, potrošači danas imaju sve manje vremena za kupovinu, a tijekom kupovine zahtijevaju sve više informacija o proizvodima koje kupuju te su voljni što manje čekati na blagajnama. Upravo stoga glavni su motivi za uvođenje samoposlužne tehnologije u prodavaonice pružiti kupcima veći izbor usluga te omogućiti jednostavniju i bržu kupovinu. Najrasprostranjeniji oblik samoposlužne tehnologije unutar prodavaonice su samoposlužne blagajne. Samoposlužna blagajna je blagajna na kojoj potrošači sami skeniraju proizvode koje su izabrali, spreme ih u vrećice te sami plate račun. Svrha je rada istražiti prihvaćenost samoposlužnih blagajni prilikom kupovine robe široke potrošnje među mladim potrošačima u Hrvatskoj. S ciljem otkrivanja prihvaćenosti samoposlužnih blagajni prilikom kupovine od strane mladih hrvatskih potrošača, razloga (ne)korištenja samoposlužnih blagajni te prikupljanja ideja za moguća unaprjeđenja samoposlužnih blagajni na hrvatskom maloprodajnom tržištu provedeno je istraživanje metodom fokus grupe. Radi bolje usporedbe i analize podataka ispitanici su bili podijeljeni u dvije fokus grupe – prvu su činili korisnici samoposlužne blagajne, dok su drugu fokus grupu činili nekorisnici samoposlužne blagajne.Development of information and communication technology has caused major changes in the retail market. Retailers are forced to internationalize their business and introduce innovations in assortment, way of serving, delivery and payment. That creates space, and the need for introducing technological innovations such as self-service technology in retail. Today’s consumers are willing to spend less time in store, and for that short time, they require more information about the products they want to buy. The main motive to introduce self-service technology in the store is to provide customers better services and enable easier and faster shopping. The most prevalent form of selfservice technology in stores are self-service cash registers (self-checkouts). Self-checkout is device on which consumers scan the products they want to buy, place them into bags and pay the bill all by themselves. The purpose of the paper is to explore the adoption of self-checkouts in fast moving consumer goods purchase among young consumers in Croatia. In order to detect the acceptance of self-checkout by the Croatian consumers, reasons to use or not use self-checkout and collect ideas for possible improvements, survey was conducted by focus groups. For a better comparison and analysis of the data survey respondents were divided into users and non-users of self-checkouts and all results and conclusions are interpreted on an aggregate level. The issues discussed in the focus group concerned: (1) personality and technological readiness of self-checkout users and nonusers; (2) consumers purchasing frequency and payment method; (3) security of personal data; (4) technical errors; (5) the perceived influence of self-checkout on sales staff reductions; (6) the ability to improve self-checkout and (7) knowledge and usage of other self-service retail technologies.
rrep
2
NaslovCharacteristics and the overview of air traffic in the Republic of Croatia / Dora Naletina, Kristina Petljak, Marta Sremac.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisAs one of the largest and most important industries in the world, the air industry’s impact on economic development, living standard and productivity in the Republic of Croatia has been significant. Air transport is of high significance for the economic development of the Republic of Croatia because its tremendous importance in the development of one of the most important economic branches in Croatia – tourism. Due to the liberalization of the air transportation market in the European Union the growth of low-cost carriers has been noteworthy. The aforementioned liberalization has had a significant impact on the Croatian air transportation market, especially on the presence of low-cost carriers in the coastal Croatian airports. Based on the secondary data analysis, the purpose of this paper is to underline the characteristics of the Croatian air transportation market, and as well to analyse the importance and the role of low-cost carriers in the traffic of all Croatian airports. Due to this development, a significant increase has been noted in the passenger air traffic and as well in the number of low-cost carriers that are offering their services on the Croatian market.
rrep
3
3 (1-10)