beta
Povezani zapisi:

Naslov portalaDigitalne zbirke NSK
  
rrep
 
7 (1-10)
NaslovUtječe li tehnika visoke prepreke na rezultate web-ispitivanja? / Marko Maliković, Domagoj Švegar.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaBilješke uz tekst.
OpisTehnika visoke prepreke jedna je od strategija kontrole odustajanja ispitanika od web-ispitivanja. Tehnikom visoke prepreke pokušava se umjetno i namjerno izazvanim zastojem u učitavanju početne stranice web-upitnika izazvati što ranije odustajanje manje motiviranih ispitanika. Dakle, očekuje se da će oni ispitanici koji unatoč čekanju nastave s ispunjavanjem upitnika biti motiviraniji, a time i da će njihovi odgovori biti više kvalitete. Do sada je objavljeno vrlo malo istraživanja i radova na temu korisnosti tehnike visoke prepreke (i sličnih tehnika), a dobiveni su rezultati nejasni i/ili međusobno oprečni. U ovom je članku opisano istraživanje koje se bavi utjecajem tehnike visoke prepreke na rezultate web-ispitivanja na uzorku od 235 studentica i studenata Filozofskog fakulteta u Rijeci. Primijenjen je web-upitnik općih stavova prema internetu. Konkretno, korištene su dvije inačice web-upitnika; jedna sa zastojem u učitavanju početne stranice, kao eksperimentalni uvjet, i jedna bez zastoja, za kontrolu. Ustanovljeni su efekti zastoja na odustajanje sudionika, ali ne i na sadržaj odgovora ni na brzinu odgovaranja. Primjena zastoja rezultirala je značajnim smanjenjem broja ispitanika koji započinju odgovarati na upitnik. No, s obzirom na to da ispitanici koji usprkos zastoju započnu odgovarati na upitnik u značajno većem postotku ispunjavaju upitnik do kraja u odnosu na ispitanike iz kontrolne skupine, broj se u cijelosti ispunjenih upitnika u konačnici nije razlikovao među skupinama.The high hurdle technique is one of the strategies for controlling dropout in web-surveys. Using the high hurdle technique, it is attempted to cause dropout of less motivated participants as early as possible, with intentionally and artificially caused delay in loading of the first page of the webquestionnaire. Therefore, it is expected that those participants who, in spite of the waiting period, continue to fill in the questionnaire, will be more motivated, and because of that their answers will be of higher quality. So far very few studies and papers regarding the high hurdle technique (and similar techniques) have been published, and the obtained results are unclear and/or opposed. This article describes the research investigating the effects of the high hurdle technique on a web-survey on the sample of 235 students of the Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka. A web-questionnaire measuring general attitudes towards the Internet was applied. Specifically, two versions of the webquestionnaire were used, one with a delayed loading of the first page, as experimental condition, and one without delay as a control. The effects of the delay were established for dropout rate, but not for content of the responses or for responding speed.The application of the delay resulted in a significant decrease in the number of participants who began answering the questionnaire. However, since participants who began responding to the questionnaire in spite of the delay finished filling the questionnaire in a significantly higher percentage than control participants, the number of completely filled questionnaires did not differ between the groups.
rrep
1
NaslovPolitehnika : časopis za tehnički odgoj i obrazovanje = Polytechnica : journal of technology education : 4, 2(2020)/ glavni i odgovorni urednici, editors in chief Marko Maliković, Damir Purković.
ImpresumRijeka : Sveučilište u Rijeci, 2020
Materijalni opis1 online jedinica građe.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
2
NaslovPolitehnika : časopis za tehnički odgoj i obrazovanje = Polytechnica : journal of technology education : 4, 1(2020)/ glavni i odgovorni urednici, editors in chief Marko Maliković, Damir Purković.
ImpresumRijeka : Sveučilište u Rijeci, 2020
Materijalni opis1 online jedinica građe.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
3
NaslovPolitehnika : časopis za tehnički odgoj i obrazovanje = Polytechnica : journal of technology education : 3, 2(2019)/ glavni i odgovorni urednici, editors in chief Marko Maliković, Damir Purković.
ImpresumRijeka : Sveučilište u Rijeci, 2019
Materijalni opis1 online jedinica građe.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
4
NaslovPolitehnika : časopis za tehnički odgoj i obrazovanje = Polytechnica : journal of technology education : 3, 1(2019)/ glavni i odgovorni urednici, editors in chief Marko Maliković, Damir Purković.
ImpresumRijeka : Sveučilište u Rijeci, 2019
Materijalni opis1 online jedinica građe.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
5
NaslovPolitehnika : časopis za tehnički odgoj i obrazovanje = Polytechnica : journal of technology education : 2, 2(2018) / glavni i odgovorni urednici, editors in chief Marko Maliković, Damir Purković.
ImpresumRijeka : Sveučilište u Rijeci, 2018
Materijalni opis1 online jedinica građe.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
6
NaslovPolitehnika : časopis za tehnički odgoj i obrazovanje = Polytechnica : journal of technology education / glavni i odgovorni urednici, editors in chief Marko Maliković, Damir Purković.
ImpresumRijeka : Sveučilište u Rijeci, 2017-.
Materijalni opis1 online jedinica građe.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
7
7 (1-10)