beta
Povezani zapisi:

Naslov portalaDigitalne zbirke NSK
  
rrep
 
15 (1-10)
NaslovGlasilo Future : stručno-znanstveni časopis 2, 5/6 (2019) / glavni i odgovorni urednik Boris Dorbić.
ImpresumŠibenik : Udruga Futura Šibenik, 2019.
Materijalni opis1 online jedinica građe. Ilustr.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
1
NaslovGlasilo Future : stručno-znanstveni časopis 2,4(2019) / glavni i odgovorni urednik Boris Dorbić.
ImpresumŠibenik : Udruga Futura Šibenik, 2019.
Materijalni opis1 online jedinica građe. Ilustr.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
2
NaslovGlasilo Future : stručno-znanstveni časopis 2,3(2019) / glavni i odgovorni urednik Boris Dorbić.
ImpresumŠibenik : Udruga Futura Šibenik, 2019.
Materijalni opis1 online jedinica građe. Ilustr.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
3
NaslovIstraživanje općih saznanja o nekim vrstama trajnica na Mediteranu / Boris Dorbić, Lea Zemunović, Tea Zemunović, Emilija Friganović, Elma Temim, Katica Arar.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisTrajnice ili perene su biljne vrste koje žive dvije ili više godina. Najraznolikija su skupina ukrasnog bilja koja pokazuje veliku raznolikost oblika, boja, formi, teksture i mirisa. Tijekom svoje duge sezone rasta zahtijevaju malo njege. Neke od njih uspijevaju u močvarnim uvjetima, a većina ih zahtijeva prikladno melioriranu vrtnu zemlju koja sadrži dosta humusa. Većina ovih biljaka može se razmnožavati vegetativno i generativno. Trajnice se u krajobrazu primjenjuju na sljedeće načine: kao pojedinačne biljke (soliteri), u skupinama, kao pokrivači tla, na kamenjarama, za živice itd. Na Mediteranu se najčešće uzgajaju sljedeće vrste perena: Hedera helix, Cyclamen hederifolium, Sempervivum tectorum, Hydrangea sp., Primula vulgaris, Salvia officinalis, Dianthus barbatus, Chrysanthemum indicum, Lavandula angustifolia, Helichrysum italicum čije su karakteristike dane u ovom radu. Kao izvor primarnih podataka u ovom radu korišteno je anketno istraživanje na području grada Knina i njegove okolice. Cilj anketnog ispitivanja bio je utvrđivanje općih saznanja o pojedinim dekorativnim trajnicama (primjena u krajobrazu, ukrasne karakteristike vrste, način održavanja i utjecaj pojedinačnih vrsta na čovjekovo raspoloženje). Anketno ispitivanje je provedeno tijekom travnja 2017. godine na uzorku od 50 ispitanika. Rezultati istraživanja su pokazali sljedeće: ispitanici primjenu trajnica u krajobrazu i njihove ukrasne karakteristike ocjenjuju vrlo dobrim ocjenama. Način održavanja procjenjuju kao uglavnom lagan, a utjecaju trajnica na čovjekovo raspoloženje su dodijeljene visoke vrlo dobre ocjene.Perennials are plant species that live for two or more years. They are the most diverse group of ornamental plants that shows a wide range of forms, colors, forms, textures and scents. They need hardly any care throughout their long growing season. Some of them can be grown in wetland conditions, while most of them require adequately ameliorated humus rich garden soil. Most these plants can be used both for vegetative and generative reproduction. Perennials are used in landscaping in the following ways: as individual plants (solitaires), in groups, as ground cover, in rock gardens and for creating hedges, to name a few. The following perennials are most frequently grown in the Mediterranean: Hedera helix, Cyclamen hederifolium, Sempervivum tectorum, Hydrangea sp., Primula vulgaris, Salvia officinalis, Dianthus barbatus, Chrysanthemum indicum, Lavandula angustifolia and Helichrysum italicum, whose characteristics have been presented in this paper. The findings of the survey research conducted in the Knin area and its outskirts provided the primary sources of information in this paper. The objective of the survey research was to determine the common knowledge about specific ornamental perennials (their use in landscaping, ornamental characteristics of the species, maintenance regimes and impact of individual species on human mood). The survey research was conducted in April 2017 on a sample of 50 respondents. The research findings showed as follows: the respondents evaluated the use of perennials in landscaping and their ornamental characteristics with very good grades. Maintenance regimes were assessed most frequently as easy maintenance, whereas the impact of perennials on human mood was evaluated with high very good grades.
rrep
4
NaslovMogućnosti uporabe nekih jestivih submediteranskih autohtonih i alohtonih vrsta za održive dekorativne vrtove na kršu / Jonathan Eric Meeker, Zvonimir Lišnić, Boris Dorbić, Emilija Friganović, Željko Španjol, Zvezda Bogevska.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisU novije vrijeme zbog suvremenog načina života i troškova održavanja u gradskom i prigradskom okruženju na submediteranu smanjila se brojnost i veličina klasičnih vrtova s ukrasnim biljem. Ipak, u zadnje vrijeme mogli bismo reći da raste trend osnivanja samoodrživih vrtova i misija kako očuvati biološku raznolikost na krajobraznim površinama. U ovom radu se razmatraju mogućnosti primjene i opisuju neke jestive alohotne i autohtone vrste za održive vrtove na submediteranskom kršu. Cilj rada je odabrati adekvatne biljne vrste da budu dekorativne i iskoristive za ljudsku prehranu (kao voće, povrće, ljekovito i aromatično bilje). Obrađuju se vrste iz različitih porodica: Aliaceae, Asparagaceae, Berberidaceae, Brassicaceae, Cactaceae, Cupressaceae, Campanulaceae, Ericaceae, Lamiaceae, Liliaceae, Orchidaceae, Portulaceae i Rosaceae. U nekim vrtovima na submediteranu tako se mogu pronaći divlje jagode, maline ili kupine koje se mogu lijepo ukomponirati na ukrasnu kamenjaru ili na ukrasnu gredicu. Aromatične i ljekovite vrste: kadulja, lavanda, smilje, ružmarin, timijan, paprena metvica, ružmarin i slično. itekako su poželjne u formiranju održivih vrtova na kršu. U ukrasnoj hortikulturi česta je primjena vrsta s krša (osobito onih nižeg rasta) i na dekorativnim kamenjarama u vrtovima ili na nekim drugim krajobraznim površinama. Određene biljne vrste s većih nadmorskih visina se ne mogu zbog loše prilagodbe na agroekološke uvjete uzgajati u nižim područjima. U nekim planinskim područjima česti su primjeri uporabe alpinetuma koji se uređuju sa vrstama s viših nadmorskih visina.The number and size of classical gardens with ornamental plants has recently decreased, as a result of the modern lifestyle and maintenance costs in urban and suburban environments in the sub-Mediterranean region. Nevertheless, it is important to highlight the fact that we have recently seen a growing trend of establishing self-sustaining gardens and initiatives intended to preserve biological diversity in landscape areas. This paper considers the opportunities for use and it provides a description of several edible autochthonous and allochthonous species for sustainable ornamental gardens in sub-Mediterranean karst landscapes. The objective of the paper is to select adequate plant species that are both ornamental and edible (such as fruit, vegetables, medicinal and aromatic plants). Species from different families have been analyzed, such as Aliaceae, Asparagaceae, Berberidaceae, Brassicaceae, Cactaceae, Cupressaceae, Campanulaceae, Ericaceae, Lamiaceae, Liliaceae, Orchidaceae, Portulaceae and Rosaceae. Hence, in some gardens in sub-Mediterranean areas, one can come across wild strawberries, raspberries or blueberries which can be nicely incorporated into ornamental rock gardens or decorative raised beds. Aromatic and medicinal species include sage, lavender, immortelles, rosemary, thyme and peppermint, among others. They are highly desirable in the formation of sustainable gardens in karst landscapes. Species typical in karst landscapes (primarily those of low height) are frequently used in ornamental horticulture, as well as in ornamental rock gardens or in some other landscape areas. Specific plant species typical at higher altitudes cannot be grown at lower altitudes due to their poor adjustment to agro-ecological conditions. In some mountainous areas frequent instances of use of Alpinetum have been identified, which is used for landscaping with species typical of higher altitudes.
rrep
5
NaslovIstraživanje preferencija u odabiru sobnog bilja za interijere na primjeru Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu / Boris Dorbić, Aleksandar Marić, Tin Čuturić, Elma Temim, Mirko Gugić, Mladenka Šarolić, Josip Gugić, Marko Šuste, Željko Zrno, Alisa Hadžiabulić.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisUpotreba sobnog bilja potječe još iz davne povijesti čovječanstva. Većina sobnog bilja koja se koristi u ukrašavanju interijera dolazi iz tropskih i suptropskih područja, dok ih manji broj dolazi iz umjerene klime. Prilikom odabira biljke za ukrašavanje interijera, važno je imati na umu da neke biljke nisu uvijek „moderne“ te također da ljudi imaju različita mišljenja vezano uz takav odabir. Cilj ovog rada je odrediti odgovarajuće sobno bilje za interijer jedne institucije visokog obrazovanja te utvrditi cjelokupni vizualni dojam (vizualni „geštalt“) putem ankete vezane uz određene odabrane lončanice u interijeru prostorija Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu. Istraživanje je provedeno putem ankete tijekom studenog i prosinca 2014. godine na uzorku od 43 ispitanika (studenata i zaposlenika). Ustanovljeno je da su različite palme i lončanice dobile najbolje ocjene i najbolje su prihvaćene za upotrebu u interijeru Veleučilišta.
rrep
6
NaslovPercepcije i stavovi građana o primjeni i održavanju cvjetnih vrsta na terasama i balkonima Knina / Boris Dorbić, Glorija Filipović, Emilija Friganović, Elma Temim, Anita Pamuković, Alisa Hadžiabulić, Margarita Davitkovska.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
OpisOduvijek je poznato kako se uređenju terasa i balkona poklanjala velika pažnja, ali prije svega i znanje o pojedinim vrstama cvijeća, kako ih uzgajati, njegovati i održavati. Njega o cvjetnim lončanicama ovisi o mjestu na kojem se uzgajaju, supstratu te vremenskim uvjetima koji djeluju na njihov rast i razvoj. Biljke koje se uzgajaju na balkonima i terasama najčešće dolaze iz Sredozemlja, tropskih ili suptropskih područja. Grad Knin ima submediteransku klimu, koju karakteriziraju duge zime s velikom količinom kiše te vruća ljeta s malo oborina. Cilj rada je bio utvrditi percepciju nabave, uporabe, primjene i održavanja cvjetnih vrsta na balkonima i terasama grada Knina metodom anketnog istraživanja. Istraživanje je provedeno tijekom mjeseca lipnja 2016. godine. Na temelju anketnog istraživanja provedenog na građanima Knina i okolice utvrđeni su njihovi stavovi i mišljenja o nabavi, uporabi i primjeni cvjetnih lončanica na terasama i balkonima. Građani su ocjenom vrlo dobar (4,37) među ostalim ocijenili važnost dekoriranja balkona ili terasa cvjetnim lončanicama kako bi se unaprijedila ukupna estetska slika grada. 47,5 % građana grada Knina navodi kako za ukrašavanje svojih balkona i terasa koristi kombinaciju trajnica, jedno i dvogodišnjih cvjetnih vrsta te lukovičastih vrsta. Boravak na balkonu ili terasi ukrašenim cvjetnim lončanicama kao zamjenu za boravak u prirodi ocijenili su ocjenom 4,12. Najmanje preferiraju uporabu cvjetnih lončanica u visećim žardinjerama (3,42).
rrep
7
NaslovGlasilo Future : stručno-znanstveni časopis 1,5-6(2018) / glavni i odgovorni urednik Boris Dorbić.
ImpresumŠibenik : Udruga Futura Šibenik, 2018.
Materijalni opis1 online jedinica građe. Ilustr.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
8
NaslovGlasilo Future : stručno-znanstveni časopis 2,1-2(2019) / glavni i odgovorni urednik Boris Dorbić.
ImpresumŠibenik : Udruga Futura Šibenik, 2019.
Materijalni opis1 online jedinica građe. Ilustr.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
9
NaslovGlasilo Future : stručno-znanstveni časopis 1,4(2018) / glavni i odgovorni urednik Boris Dorbić.
ImpresumŠibenik : Udruga Futura Šibenik, 31. prosinca 2018.
Materijalni opis1 online jedinica građe. Ilustr.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
10
15 (1-10)