beta
Povezani zapisi:

Naslov portalaDigitalne zbirke NSK
  
rrep
 
2 (1-10)
NaslovUloga normativne baze predmetnih odrednica u kontroli i razmjeni podataka u bibliografskom okruženju / Suzana Dimovski, Katarina Tuškan.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaStručni skup Knjižnični podaci: interoperabilnost, povezivanje i razmjena, Zagreb, 28.-29.11.2017.
OpisCilj. U radu se raspravlja o važnosti normativne baze predmetnih odrednica u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu kao jedinstvene baze koja putem standardiziranih zapisa omogućava jednoznačnu primjenu u bibliografskim zapisima. Sustavnim praćenjem razvoja formata MARC 21, inkorporiranje novih identifikatora zapisa u sustav Aleph doprinosi osuvremenjivanju normativnih zapisa, kvalitetnijoj bibliografskoj kontroli i razmjeni podataka u knjižničnom okruženju. Pristup/metodologija/dizajn. Kroz primjere dobre prakse u NSK-u pokazali smo kako kontrola nad sustavom predmetnih odrednica u normativnoj bazi podataka utječe na održavanje bibliografske baze podataka. Rezultati. Jedan od načina održavanja kvalitete normativne baze podataka jest sustavni redakcijski nadzor. Ispravljanje zapisa u NSK-u je povjereno katalogizatorima za manji broj zapisa te ključnim i sistemskim knjižničarima za izmjene većeg broja zapisa globalnim izmjenama putem Sustava za podršku. Originalnost/vrijednost. S obzirom na to da o ovoj temi nema dovoljno radova, a nacionalni pravilnik za predmetno označivanje još nije objavljen, rad će biti koristan svima koji se bave održavanjem predmetnog kataloga.Purpose. The paper discusses the importance of the Subject Authority Database of the National and University Library (NSK) in Zagreb as a unique database which through standardized records enables unambiguous application in bibliographic records. Systematic monitoring of the development of the MARC 21 format and the incorpora-tion of new record identifiers into the Aleph system contributes to the modernization of authority records, better bibliographic control and data exchange within the library environment. Approach/methodology/design. Through examples of good practice of the NSK, this paper shows how control over the system of subject headings carried out in the au-thority database, affects the maintenance of bibliographic databases. Findings. Systematic editorial control is one of the quality control mechanisms of the authority database. In the case of a smaller number of records, corrections are en-trusted to catalogers, but in the case of a larger number, key librarians and system librar-ians modify records through global changes in collaboration with the technical support system. Originality/value. This paper will be of use to all who work on maintenance of sub-ject catalogues because there is not enough research on this topic, and national guide-lines for subject indexing have not yet been published
rrep
1
NaslovBotanika zoologija medicina predmetne odrednice : upute s primjerima / izradila Suzana Dimovski ; stručna redakcija i recenzija Mirjana Vujić.
ImpresumZagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2014.
Vrsta publikacijeknjigae-knjiga
rrep
2
2 (1-10)