beta
Povezani zapisi:

Naslov portalaDigitalne zbirke NSK
  
rrep
 
1 (1-10)
NaslovThe effect of rubber mats on lesions and lameness in gilts housed in gestation stalls / Mario Ostović, Sven Menčik, Anamaria Ekert Kabalin, Dražen Matičić, Tajana Trbojević Vukičević, Kristina Matković, Ivana Sabolek, Dalibor Potočnjak, Željko Pavičić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisRubber mats have not yet been widely established in pig production. However, studies mostly focusing on lesions, lameness and behaviours of lactating and group-housed pregnant sows have reported favourable results. To the best of our knowledge, lesions and lameness in sows or gilts housed individually in rubber floor gestation stalls have not been previously investigated. This study was carried out on a commercial pigbreeding farm service unit during a 28-day production cycle in all seasons. Twentyeight gilts were divided into two equal groups, control and experimental groups, and observed for each cycle. The control group was housed in standard gestation stalls with concrete slatted floor, which in the experimental group was covered with an adjusted rubber mat. During each cycle, lesions were scored on days 1, 8, 15 and 28, and lameness on day 1 and upon gilt transfer from the service unit on day 29. Gilts in rubber floor stalls showed significant reduction (P<0.05) in lesions during the cooler period. Conversely, mats had no impact on lameness score in any season. No significant correlations were found between lesions and the percentage of gilts with a particular lameness score. Accordingly, rubber flooring may improve the welfare of gilts in gestation stalls through lower lesion incidence; however, ambient temperature should be taken into consideration when available.Gumene podne obloge u svinjogojskoj proizvodnji nemaju još primjenu u praksi. Međutim, istraživanja koja su se uglavnom odnosila na ozljede, hromost i ponašanje dojnih i skupno držanih gravidnih krmača polučila su pozitivne rezultate. Prema našim saznanjima, nisu provedena istraživanja pojavnosti ozljeda i hromosti u krmača ili nazimica koje su tijekom gravidnosti držane pojedinačno, u odjeljcima s gumenom podnom oblogom. Ovo istraživanje provedeno je u pripustilištu komercijalne svinjogojske farme tijekom 28-dnevnog proizvodnog ciklusa u svim godišnjim dobima. Svaki ciklus obuhvatio je 28 nazimica podijeljenih u dvije jednake skupine, kontrolnu i pokusnu. Nazimice kontrolne skupine bile su u standardnim odjeljcima za pojedinačno držanje tijekom gravidnosti, s betonskim rešetkastim podom, koji je u pokusnoj skupini nazimica bio prekriven prilagođenom gumenom podnom oblogom. Ozljede su se procjenjivale 1., 8., 15. i 28. dana svakog ciklusa, a hromost 1. dana pojedinog ciklusa i prilikom premještanja nazimica iz pripustilišta (29. dan). U nazimica pokusne skupine utvrđeno je značajno manje (P<0,05) ozljeda u hladnijem razdoblju, dok obloge nisu imale utjecaja na hromost nazimica ni u jednom godišnjem dobu. Nisu ustvrđene značajne povezanosti između ozljeda i udjela nazimica s određenim stupnjem hromosti. Može se zaključiti da gumene podne obloge poboljšavaju dobrobit nazimica držanih u pojedinačnim odjeljcima tijekom gravidnosti, kroz manju učestalost ozljeda; međutim, pri njihovoj primjeni trebaju se uzeti u obzir ambijentalne temperature.
rrep
1
1 (1-10)