beta
Povezani zapisi:

Naslov portalaDigitalne zbirke NSK
  
rrep
 
8 (1-10)
NaslovPreispitivanje pariteta kupovne snage u Hrvatskoj : pristup kvantilne autoregresije / Mile Bošnjak, Vlatka Bilas, Ivan Novak.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisNa uzorku mjesečnih podataka o realnom efektivnom tečaju kune od siječnja 1996. godine do listopada 2018. godine, u radu se analizira teorija pariteta kupovne snage u Hrvatskoj. Testovi jediničnog korijena sugeriraju nestacionarnu vremensku seriju realnog efektivnog tečaja kune. Temeljem modela kvantilne autoregresije u radu su analizirani endogeni šokovi različitog predznaka i magnitude. Rezultati sugeriraju postojanje asimetrija. Aprecijacijski šokovi u realnom efektivnom tečaju kune perzistiraju kraće u odnosu na deprecijacijske šokove. Nadalje, endogeni šokovi oko medijana imaju najizraženiju tendenciju perzistencije. Zaključno, rezultati svih provedenih istraživanja u ovom radu ne podržavaju teoriju pariteta kupovne snage na primjeru iz Republike Hrvatske.The paper aims to re-examine validity of purchasing power parity (PPP) theory in Croatia. Data sample consists of monthly data on real effective exchange rate of Croatian kuna. The paper employed several unit root tests with different specification and quantile autoregression approach. The results from unit root tests unambiguously indicate existence of unit root and persistence of real effective exchange rate of Croatian kuna while quantile autoregression model indicate asymmetries in endogenous shocks. Eventually, the research results do not support validity of PPP theory in case of Croatia.
rrep
1
NaslovPrimjena metode konstantnih tržišnih udjela na izvoz uslužnoga sektora visoke dodane vrijednosti Republike Hrvatske na tržište Europske unije / Zrinka Lacković Vincek, Vlatka Bilas, Mile Bošnjak.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaBilješke uz tekst.
OpisU ovome radu po prvi puta se analizira promjena relativnog položaja izvoza uslužnoga sektora visoke dodane vrijednosti Republike Hrvatske na tržište Europske unije, u razdoblju od 2008. do 2012. godine, primjenom metode konstantnih tržišnih udjela, koja omogućuje utvrđivanje učinaka promjena tržišnog udjela neke zemlje. Promjena tržišnog udjela raščlanjuje se na strukturni učinak, koji pokazuje koliko na promjenu tržišnog udjela utječe sama struktura izvoza prema pojedinim uslugama (uslužna orijentacija), odnosno izvoznim tržištima (geografska orijentacija) te učinak konkurentnosti koji obuhvaća sve ostale čimbenike koji mogu utjecati na konkurentnost nekih usluga na određenom tržištu i posljedično na njihov tržišni udio. Rezultati provedenog istraživanja pokazuju da je porast udjela hrvatskog izvoza usluga visoke dodane vrijednosti na tržište Europske unije u razdoblju od 2008. do 2012. godine poglavito posljedica učinka konkurentnosti.The subject of the analysis in this paper is relative change of high value added services sector export of the Republic of Croatia to the European Union market in the period from 2008 to 2012 by applying constant market share method that enables determination of changes of certain countries market share. The change of market share is decomposed into structural effect which indicates how much market share is affected by the export structure according to certain services (service orientation), i.e. export markets (geographical orientation) and the competitiveness effect which consists of all other factors that may have impact on competitiveness of services on certain market and consequentially their market share. The results of conducted research indicate that increase of Croatian high value added services sector export to the European Union market in the period 2008-2012 is primarily the consequence of competitiveness effect.
rrep
2
NaslovNotitia : časopis za održivi razvoj = journal for sustainable development : 1(2015) / urednici Vlatka Bilas, Mile Bošnjak.
ImpresumZagreb : Notitia, 2015.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
3
NaslovNotitia : časopis za održivi razvoj = journal for sustainable development : 2(2016) / urednici Vlatka Bilas, Mile Bošnjak.
ImpresumZagreb : Notitia, 2016.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
4
NaslovNotitia : časopis za održivi razvoj = journal for sustainable development : 3(2017) / urednici Vlatka Bilas, Mile Bošnjak.
ImpresumZagreb : Notitia, 2017.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
5
NaslovNotitia : časopis za održivi razvoj = journal for sustainable development : 4(2018) / urednici Vlatka Bilas, Mile Bošnjak.
ImpresumZagreb : Notitia, 2018.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
6
NaslovNotitia : časopis za održivi razvoj = journal for sustainable development : 5(2019) / urednici Vlatka Bilas, Mile Bošnjak.
ImpresumZagreb : Notitia, 2019.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
7
NaslovNotitia : časopis za održivi razvoj = journal for sustainable development / glavni i odgovorni urednik, editor in chief Vlatka Bilas.
ImpresumZagreb : Notitia, 2015-.
Materijalni opis1 online jedinica građe.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
8
8 (1-10)