beta
Povezani zapisi:

Naslov portalaDigitalne zbirke NSK
  
rrep
 
2 (1-10)
NaslovKorištenje ketogene dijete u onkoloških pacijenata u maloj praksi / Diana Brozić, Helena Hajdin, Nino Maćešić, Marko Samardžija, Hrvoje Valpotić.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisIstraživanja ukazuju da je metabolizam stanica tumora obilježen promjenama u proizvodnji energije putem oksidativne fosforilacije i fermentacije te se smatra kako je moguće kontrolirati rast i razvoj tumora promjenom energetskog supstrata. Tumorske stanice pokazuju povećanu potrošnju glukoze, čak i u aerobnim uvjetima, što se događa zbog poremećaja u mitohondrijskom staničnom disanju pri čemu pojačana glikoliza predstavlja kompenzatorni odgovor. Stoga bi promjene u prehrani, poput ketogene dijete s visokim udjelom masti, umjerenim udjelom bjelančevina i niskim udjelom ugljikohidrata, koje potiču oksidativni metabolizam mitohondrija, istovremeno limitirajući potrošnju glukoze, predstavljale mogući nutritivni pristup selektivnom metaboličkom stresu tumorskih stanica. Iako je primjena ketogene dijete, kao potporne terapije tumora opetovano dokazana u humanim istraživanjima do danas nije provedeno istraživanje koje bi potvrdilo pozitivne učinke u pasa i mačaka s tumorima. No, korištenje MCT dijete u pasa s epilepsijom dalo je obećavajuće rezultate. Metaboličke specifičnosti prisutne u pasa i mačaka poput učinkovitog iskorištavanja ketogenih tijela od strane perifernih tkiva te prilagodba visokom udjelu masti u obroku, pod uvjetom da je zadovoljen glukoneogenetski kapacitet, ukazuju da postoje temelji za primjenu ketogene dijete u onkoloških pacijenata, no bez istraživanja koje bi navedeno potvrdila nije moguće tvrditi kako je korištenje ketogene dijete bez rizika. Prema trenutnim smjernicama, pri izradi prehrambenog plana kod onkoloških pacijenata ključno je prilagoditi oblik hranidbenog režima svakom pacijentu pojedinačno, uzimajući pritom u obzir kliničku sliku, prognozu i prisutnost ostalih patologija koje će uvjetovati prilagodbu obroka.Recent studies indicate that the metabolism of tumour cells is characterized by changes in energy production through oxidative phosphorylation and fermentation, and it is presumed that their growth and development can be controlled by altering the energy substrate. Tumour cells have increased glucose consumption, even in aerobic conditions, most likely due to mitochondrial dysfunction, with increased glycolysis as a compensatory response. Therefore, dietary changes, such as a ketogenic high fat, medium protein and low carbohydrate diet, which induces oxidative metabolism while limiting glucose consumption, represents a possible nutritional approach causing selective metabolic stress of tumour cells. Nonetheless, the use of the ketogenic diet in human research has repeatedly proven to have beneficial effects. However, the use of a ketogenic diet in dogs and cats as in nutritional management during treatment or recovery in tumour patients has not been described in the existing veterinary scientific literature. The use of the MCT diet in epileptic dogs provided promising results. Adaptive metabolic mechanisms in cats and dogs through the effective clearance of ketone bodies and fast adaptation to fatty acids as the main energy substrate implies that there is a basis for the use of the ketogenic diet in small animal oncology patients. Nevertheless, without research to support this, it is presumptive to claim that the use of a ketogenic diet is without risk. According to the existing guidelines, the dietary plan for small animal oncology patients should include an individually adapted nutrition plan, with consideration of the clinical symptoms, prognosis, and concurrent pathologies.
rrep
1
NaslovPhenotype analysis of CD3+CD16+ lymphocytes in the peripheral blood of pigs / Miroslav Andrišić, Irena Žarković, Ksenija Šandor, Anja Vujnović, Eleonora Perak Junaković, Hrvoje Valpotić, Krešo Bendelja, Željko Cvetić, Frane Božić, Svjetlana Terzić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe phenotype of porcine peripheral blood T cells and natural killer (NK) cells has been well-studied over the past three decades, though porcine peripheral blood lymphocytes with mixed T/NK-cell phenotype within perforin- and NKp46- positive CD3+ populations have also been identified. Despite the mixed phenotype, both populations showed in vitro NK cell-like major histocompatibility complex-unrestricted cytolysis. In this study, the peripheral blood lymphocytes of 15 crossbreed, 12-week-old pigs of both sexes, were analysed by flow cytometry for the expression of leukocyte surface antigens (cluster of differentiation, CD) that can be found on porcine T cells (CD3, TCR-γδ and CD4), NK cells (CD16) or on both cell populations (CD8α and SLA-DR). We found the presence of a minor population of CD3+CD16+ cells within peripheral blood lymphocytes (2.84%). Peripheral blood CD3+CD16+ lymphocytes consisted of all four subpopulations with respect to the expression of surface antigens CD4 and CD8α; most were CD4-CD8α+ (60.64%) and CD4-CD8α-(36.77%). While the proportion of SLA- DR+ cells within both subpopulations was similar (8.01% of CD3+CD16+CD4-CD8α+ lymphocytes and 7.41% of CD3+CD16+CD4- CD8α- lymphocytes), the proportion of TCR-γδ+ cells was noticeably higher within CD3+CD16+CD4-CD8α+ (43.48%) than CD3+CD16+CD4-CD8α- (16.55%) lymphocytes. When the expression of individual surface antigens was analysed on peripheral blood CD3+CD16+ lymphocytes, most were CD8α+ (62.44%), though some were also TCR- γδ+ (32.56%), SLA-DR+ (7.55%) or CD4+ (2.59%). Expression of CD8α on CD3+CD16+ lymphocytes was not related to co-expression of other surface antigens, though most CD3+CD16+TCR-γδ+ lymphocytes (81.04%) and most CD3+CD16+CD4+ lymphocytes (69.50%) expressed CD8α. Expression of SLA-DR was not related to the co-expression of TCR-γδ or CD8α, or to the co-expression of both antigens (TCR-γδ and CD8α) on CD3+CD16+CD4- lymphocytes.Fenotip T limfocita i NK stanica (engl. Natural Killer Cells) periferne krvi svinja dobro je istražen tijekom zadnja tri desetljeća. Međutim, unutar subpopulacija limfocita periferne krvi svinja koje iskazuju površinski antigen CD3 i perforin ili receptor NKp46 ustvrđeni su i limfociti s mješovitim fenotipom T limfocita i NK stanica. Unatoč mješovitom fenotipu, obje subpopulacije limfocita su in vitro pokazale citolitički učinak koji nije bio usmjeren na molekule glavnog sustava tkivne podudarnosti, odnosno citolitički učinak sličan NK stanicama. U našem istraživanju protočnom citometrijom analizirani su limfociti periferne krvi od petnaest svinja oba spola, križane pasmine i u dobi dvanaest tjedana, s obzirom na iskazivanje površinskih antigena koji mogu biti prisutni na T limfocitima (CD3, TCR-γδ i CD4), na NK stanicama (CD16) ili na obje navedene populacije stanica svinja (CD8α i SLA-DR). Naše je istraživanje pokazalo da limfociti periferne krvi sadržavaju manji udio subpopulacije koja iskazuje površinske antigene CD3 i CD16 (2,84%). Limfociti periferne krvi s fenotipom CD3+CD16+ sastojali su se od sve četiri subpopulacije s obzirom na iskaziva- nje površinskih antigena CD4 and CD8α, od kojih je većina bila CD4-CD8α+ (60,64%) i CD4- CD8α- (36,77%). Iako je udio stanica koje iskazuju SLA-DR u obje navedene subpopulacije bio sličan (8,01 % od CD3+CD16+CD4-CD8α+ limfocita i 7,41 % od CD3+CD16+CD4-CD8α- limfocita), udio stanica koje iskazuju TCR-γδ je bio primjetno veći u CD3+CD16+CD4-CD8α+ limfocitima (43,48 %), nego u CD3+CD16+CD4- CD8α- limfocitima (16,55 %). Analiza iskazivanja pojedinih površinskih antigena na CD3+CD16+ limfocitima periferne krvi poka- zala je da ih je većina bila CD8α+ (62,44 %), ali također i TCR-γδ+ (32,56 %), SLA-DR+ (7,55 %) i CD4+ (2,59 %). Iskazivanje površinskog antigena CD8α na CD3+CD16+ lim- focitima nije bilo povezano s iskazivanjem drugih površinskih antigena.
rrep
2
2 (1-10)