beta
Povezani zapisi:

Naslov portalaDigitalne zbirke NSK
  
rrep
 
3 (1-10)
Naslov[Izrada plana nastave prema stvarnoj situaciji studenata] : [reakcija i rezultati u provedbi nastave] / Tomoko Iida.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisOne of the goals of the Japanese Language and Culture study program at the Juraj Dobrila University of Pula is to improve learners’ ability to use Japanese. Another goal of this program is to increase student acquisition rates. The three-year study program aims to enable students to achieve the level CEFR/B2. With limited time and staff, the best way to achive that is through efficient class management. This paper examines the results of creating and implementing concrete lesson schedules, with the aim of adjusting overall progress, in particular the response and results when forced changes have been made due to lack of understanding.Jedan od ciljeva studijskoga programa Japanski jezik i kultura na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli je poboljšati sposobnost studenata da se koriste japanskim jezikom. Jednako tako cilj je ovoga programa povećanje stope usvajanja znanja te povećanje prolaznosti. Završetkom trogodišnjega studijskog programa teži se tome da studenti postignu CEFR/B2 razinu. S ograničenim vremenom i osobljem najbolji način za postizanje toga cilja je učinkovito upravljanje nastavnim planom i programom. Ovaj rad ispituje rezultate izrade i provedbe konkretnih rasporeda sati, s ciljem prilagodbe općega napretka, posebice reakcije studenata i rezultate kada su zbog nedostatka razumijevanja napravljene prisilne promjene.
rrep
1
Naslov[Medicinski tumač u turizmu Japana i Hrvatske] / Naoyuki Matsuno.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisIn recent years the number of tourists in Japan has greatly increased, with the result that service sectors have had to improve their methods of accepting tourists. In particular, there is a problem in communication with tourists. One of the fields in which a response is delayed is in the training of medical interpreters. The same problem is also present in Croatia, with few Japanese-speaking guides. This paper examines several surveys on medical interpreters, including the Japanese Ministry of Health, Labor and Welfare. As a result, most medical institutions recognize the necessity of medical interpreters. Furthermore, it has been established that educational courses aimed at nurturing medical interpreters have begun to be developed. Many students at the University of Pula’s Japanese Department desire to pursue translation interpreting as a future profession. Results indicate that medical interpreting is a promising field in Japanese language education in Croatia.Posljednjih godina broj turista u Japanu uvelike se povećao. To je natjeralo uslužne sektore na poboljšanje načina prihvaćanja turista. Posebno postoji problem u komunikaciji s turistima. Jedno od područja čiji odgovor kasni je obuka medicinskih tumača. Jednak je problem prisutan i u Hrvatskoj u kojoj postoji samo nekoliko turističkih vodiča koji govore japanski. Provedeno je nekoliko anketa o medicinskim tumačima, uključujući japansko Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi. Kao rezultat toga većina medicinskih ustanova prepoznaje potrebu medicinskih tumača. Također se pokazalo da se polako počinju razvijati obrazovni tečajevi s ciljem obrazovanja medicinskih tumača. Mnogi studenti sa smjera Japanski jezik i kultura na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli voljeli bi u budućnosti biti prevoditelji. Rezultati pokazuju da je medicinsko tumačenje obećavajuće polje u obrazovanju japanskoga jezika u Hrvatskoj.
rrep
2
Naslov[Trenutna situacija i izgledi za podučavanje japanskoga jezika u srednjim školama u Hrvatskoj] : [rezultati ankete] / Keiko Kikumoto.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCurrently, according to a report from the Japan Foundation, Japanese language education is not being conducted in secondary education in Croatia, while in some neighbouring countries Japanese language learning is much more widespread in secondary schools. This paper describes a questionnaire survey conducted on local high school students in relation to their needs, interests, motivation and attitudes towards the Japanese language and culture, and discusses the results of the questionnaire as well as possible approaches in the introduction of Japanese language education in Croatian secondary schools in the future. The questionnaire was conducted within the scope of the project “Visiting secondary schools in Croatia” that was launched by Department of Asian Studies at the Faculty of Humanities Juraj Dobrila University of Pula and supported by the Japan foundation in 2018. Most of the students have said that they had experiences with Japanese language and culture, mostly having come into contact with Japanese anime, manga and games, and more than half of the students have indicated they would like to study Japanese in their high schools. Also, the survey of needs indicates that a textbook with a can-do approach should be used when starting Japanese language education at secondary school institutions in Croatia instead of a textbook using the grammar build-up approach. This is due to the fact that many students want to start learning Japanese as a hobby due to an interest in visiting Japan and communicating with Japanese people, and not to use it particularly for their future profession.Trenutno, prema izvješću Japanske fondacije, obrazovanje japanskoga jezika se ne provodi u srednjoškolskom obrazovanju u Hrvatskoj, dok je podučavanje japanskoga jezika široko rasprostranjeno u srednjim školama nekih drugih susjednih država. U ovome radu opisujemo anketu provedenu među učenicima srednjih škola u Hrvatskoj s ciljem upoznavanja potreba, interesa, motivacije, stavova učenika u vezi s japanskim jezikom i kulturom te diskutiramo o rezultatima ankete i mogućim pristupima učenju i podučavanju japanskoga jezika u srednjim školama u Hrvatskoj u budućnosti. Anketa je provedena s lokalnim srednjoškolcima u okviru projekta „Posjete srednjim školama u Hrvatskoj“ koji je osmišljen na Odsjeku za azijske studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i podržan od strane Japanske fondacije. Većina je učenika rekla da imaju iskustva s japanskim jezikom i kulturom, ponajprije u doticaju s japanskim animiranim crtanima, filmovima, japanskim stripovima i igricama, a više od polovice učenika izjavilo je da bi htjeli učiti japanski u srednjoj školi. Također, rezultati istraživanja potreba učenika ukazuju na to da bi se za podučavanje japanskoga jezika u srednjoškolskim institucijama u Hrvatskoj trebalo koristiti udžbenikom koji sadrži „mogu da“ formulacije (can-do statements) a ne udžbenik zasnovan na gramatici, s obzirom na to da mnogi učenici žele učiti japanski jezik iz hobija, npr. jer žele posjetiti Japan i pričati s Japancima, a ne nužno za potrebe budućega zanimanja.
rrep
3
3 (1-10)