beta
15 (1-10)
NaslovAndrew Archibald Paton : Lika i Senj u putopisu iz 1849. godine / Juraj Lokmer.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaSenjski zbornik (Online) – 1849-0999 – 45 (2018) ; str. 345-428
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiPutopisiKulturna povijestKulturna baštinaPaton, Andrew Archibald19. st.DalmacijaLikaPlitvička jezeraSenjVojna krajina
Bibliografska napomenaBibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 415-427Summary
Ključne riječiPaton, Andrew Archibald
Vrstačlanak
UDK91
OpisVeliko zanimanje engleskih putopisaca već od kraja XVIII., a posebno početkom i sredinom XIX. stoljeća za istočnojadransku obalu kulminiralo je krajem toga i početkom sljedećega stoljeća. Motivi putovanja su različiti: od upoznavanja "egzotičnih" krajeva,otkrivanja nepoznate europske kulturne baštine, pa sve do ciljanoga snimanja stanja iodnosa političkih snaga u Austrijskome carstvu, njegovom odnosu prema susjednomeOtomanskom carstvu te jačanja samosvijesti slavenskih naroda u odnosu na mađarski iaustrijski hegemonizam i slavenske narode u Otomanskom carstvu. Britanski diplomat,tajni obavještajac britanskoga veleposlanstva u Beču, sa znatnim vojno-diplomatskimiskustvom na Bliskom istoku (Sirija, Egipat) i u Srbiji Andrew Archibald Paton (1811.– 1874.) proputovao je 1846. i 1847. godine istočnojadranskom obalom, DalmatinskomZagorom i Likom prvenstveno sa zadatkom prikupljanja podatka o materijalnom stanjutoga dijela Austrijskoga carstva, posebno istočnojadranskih luka. Putovanje je započeokočijom iz Beča u Zadar, nastavio do Kotora, posjetio Crnu Goru te se vratio u Zadarodakle je preko Like otputovao za Rijeku, Trst i završio u Grazu. Istražujući te krajevePaton je dokumentarnom preciznošću opisao ljude i krajeve riječju i slikom, bilježioneke detalje iz kulturne baštine i lokalne povijesti, koje je uglavnom pabirčio iz putopisaprethodnih britanskih posjetitelja, kao i prirodne fenomene i ljepote krajolika za što jepokazao i dosta literarnoga smisla. To je objavio u kapitalnom djelu: Highlands andislands of the Adriatic: including Dalmatia, Croatia, and the southern Provinces ofthe Austrian Empire, Volumen I. i II., koje je 1849. godine objavio u Londonu. Ovo jedjelo poslovna i politička javnost dobro primila i Paton već 1862. godine objavljuje uLondonu prošireno izdanje Researches on the Danube and the Adriatic; or, Contributionsto the Modern History of Hungary and Transylvania, Dalmatia and Croatia, Servia and BulgariThe great interest of English travel writers from the end of the 18th century, and especiallyfrom the beginning and mid-19th century in the Eastern Adriatic coast culminated at the endof it and at the beginning of the 20th century. The motives for travelling were varied: from thefamiliarisation of "exotic" regions, the discovery of unknown European cultural heritage, all theway to the targeted recording of the conditions and relationships of political powers in the AustrianEmpire, its relationship with the neighbouring Ottoman Empire, and the strengthening of the selfconfidenceof the Slavic peoples in relation to the Hungarian and Austrian hegemony and the Slavicpeoples in the Ottoman Empire. British diplomat, secret intelligence officer of the British Embassyin Vienna, with significant military-diplomatic experience in the Middle East (Syria, Egypt) andin Serbia, Andrew Archibald Paton (1811-1874) travelled, in 1846 and 1847, the Eastern Adriaticcoast, the Dalmatian Hinterland (Zagora) and Lika primarily with the task of gathering informationabout the material condition of that part of the Austrian Empire, especially the Adriatic ports. Hebegan the journey began by carriage from Vienna to Zadar, continued to Kotor, visited Montenegroand returned to Zadar from where, via Lika, he travelled to Rijeka, Trieste and ended in Graz andVienna. He was the first Briton to visit the interior of Croatia, particularly the Military Frontier andLika. Exploring these regions Paton described with documentary precision the people and regionswith words and pictures, he noted some details from the cultural heritage and local history, whichhe mostly gleaned from the travelogues of previous visitors and literature which he was able toconsult in Vienna. He also described the natural phenomena (Plitvice Lakes) and the beauty of thelandscape (Plješivica, Velebit) for which he also demonstrated a fair amount of literary penchant.Particularly interesting are his descriptions of
ID-DOI10.31953/sz.45.1.6
rrep
1
NaslovBiskup Šimun Kožičić Benja: bitan čimbenik riječkog identiteta i primjer hrvatskoga doprinosa globaliziranom svijetu : kulturno - povijesni esej / Juraj Lokmer
Materijalni opisStr. 587-604
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Bibliografska napomenaSummary
Vrstačlanak
NapomenaRiječki teološki časopis 32, 2(2008)
rrep
2
NaslovGlagoljski ulomci iz župne crkve svetoga Vida u Ozlju / Juraj Lokmer
Materijalni opisStr. 49-56
Matična publikacijaCroatica Christiana periodica – 0350-7823 – 31 (2007), 59 ; str. 49-56
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Bibliografska napomenaBibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 12 jed
(650_z)Hrvatska
Vrstačlanak
UDK003.349.1(497.5)
ID zapisa izvornika u katalogu000689829
URL zapisa u kataloguhttp://hrcak.srce.hr/20286
rrep
3
NaslovKatedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije u Senju i senjski biskupi do početka XVII. stoljeća / Juraj Lokmer
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Bibliografska napomenaBibliografija: str. 310-325Summary
Vrstačlanak
NapomenaSenjski zbornik 42-43, 1(2015)
rrep
4
NaslovZagubljeni riječki primjerak Misala hruackoga i nepoznata riječka grafika Isabelle Piccini iz XVII. stoljeća / Juraj Lokmer
Materijalni opisStr. 83-106
Matična publikacijaSveti Vid – 1333-221X – 8 (2003) ; str. 83-106
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Bibliografska napomenaBibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 27 jedSummary ; riassunto
Ključne riječiPiccini, Isabella
Ključne riječiPiccini, Isabella
(650_y)16. st.17. st.
(650_z)HrvatskaRijekaRijeka
Ključne riječiRijeka
Vrstačlanak
UDK264-12(497.5 Rijeka)003.349.12:264-12811.163.42:264-1276 Piccini, I.76.047(497.5 Rijeka)
ID zapisa izvornika u katalogu000550817
rrep
5
NaslovO potrebi faksimilnih, kritičkih, digitalnih izdanja senjske glagoljske tiskare i njihove mrežne dostupnosti : razmišljanje povodom 520. obljetnice tiskanja Senjskoga glagoljskoga misala / Juraj Lokmer
Materijalni opisStr. 445-460 ; Ilustr.
Matična publikacijaSenjski zbornik – 0582-673X – 41 (2014) ; str. 445-460
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Ključne riječiSenjski glagoljski misal 1494.
Bibliografska napomenaBibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 37 jed.
Vrstačlanak
UDK09003
ID zapisa izvornika u katalogu000932233
rrep
6
NaslovTiskane glagoljske liturgijske knjige u fondu knjižnice biskupija senjske i modruške u Senju / Juraj Lokmer.
Materijalni opisStr. 161-212 ; Ilustr.
Matična publikacijaSenjski zbornik – 0582-673X – 35 (2008) ; str. 161-212
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Ključne riječiGlagoljske knjige
Bibliografska napomenaBibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 208-211
Vrstačlanak
UDK093
ID zapisa izvornika u katalogu000735690
rrep
7
NaslovEx - voto Kvirina Desantića, patricija senjskoga u crkvi Majke Božje Goričke u Baški / Juraj Lokmer
Materijalni opisStr. 95-116 ; Ilustr.
Matična publikacijaSenjski zbornik – 0582-673X – 32 (2005) ; str. 95-116
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Bibliografska napomenaBibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 113-115
Vrstačlanak
ID zapisa izvornika u katalogu000634231
rrep
8
NaslovKatedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije u Senju te senjski i senjsko-modruški biskupi : (povijesno-kulturni vodič) / Juraj Lokmer
Materijalni opisStr. 497-511
Matična publikacijaMarulić – 0350-4220 – 37 (2004), 3 ; str. 497-511
Način izrade datotekedigitalizirana građa
(650_x)Povijest
Vrstačlanak
UDK726.6(497.5 Senj)
NapomenaNastavlja se
ID zapisa izvornika u katalogu000568669
rrep
9
NaslovKatedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije u Senju te senjski i senjsko-modruški biskupi : (II.) : (povijesno-kulturni vodič) / Juraj Lokmer
Materijalni opisStr. 659-678
Matična publikacijaMarulić – 0350-4220 – 37 (2004), 4 ; str. 659-678
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Bibliografska napomenaBilješka uz tekst
(650_x)Povijest
Vrstačlanak
UDK726.6(497.5 Senj)
NapomenaNastavak iz br. 3/2004.; nastavlja se
rrep
10
15 (1-10)