beta
1 (1-10)
NaslovReproductive pattern of the anchovy, Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758), in the Boka Kotorska Bay (Montenegro, southern Adriatic Sea) / Mirko Đurović, Aleksandar Joksimović, Ana Pešić, Olivera Marković, Slobodan Regner, Milica Mandić, Zdravko Ikica.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe annual alteration of gonad morphology in anchovy, Engraulis encrasicolus (Linnaeus,1758), caught in the period from July 2006 to June 2007 using beach seines in the region of Boka Kotorska Bay (Montenegro, southern Adriatic) was studied. Samples were taken each month. Total length of individuals ranged from 6.6 to 12.2 cm, while weight ranged from 1.58 to 11.27 g, Their ovaries were extracted and weighed, and a piece of female gonad tissue was sampled for histological analysis. The length–weight relationship of all anchovy specimens was described by the equation: \(W = 0.0032\) \(L_T 3.2537; (r 2 = 0.9528)\). The lowest GSI values were found in November and remained at low levels until April, which corresponded to the gonad rest stage. The GSI increased gradually during April and May, which coincides with the begining of spawning period. Although primary oocytes (stage I) were present during all months, their percentage increased from October and was the highest during the winter months (November-March 100%). Mature cells, stage IV, were present during April – October period, with highest value in May when they comprised 12.3% of total oocyte number. An increase in the percentage of oocytes in the yolk vesicle (II) and yolk (III) stages occurred in April, remaining almost unchanged until October. Smallest average oocyte size was noticed in period November – February with an average of 59.69 μm, while greatest size was recorded in April 2007, 185.84 μm.U radu su predstavljeni rezultati proučavanja godišnje promjene morfologije gonada kod brgljuna, Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) uhvaćenog obalnim mrežama potegačama u razdoblju od srpnja 2006 do lipnja 2007na području Bokokotorskog zaljeva (Crna Gora, južni Jadran). Uzorci inćuna uzimani su mjesečno, sredinom mjeseca. Ukupna dužina jedinki kretala se od 6,6 do 12,2 cm, dok je masa jedinki kolebala od 1,58 do 11,27 g. Kod ženki, jajnicima je nakon vađenja izmjerena masa, a dio tkiva jajnika odvojen za histološku analizu. Dužinsko-maseni odnos svih jedinki brgljuna opisan je jednadžbom \(W = 0.0032\) \(L_T 3.2537; (r 2 = 0.9528)\). Najniža vrijednost gonadosomatskog indeksa (GSI), manja od 1, zabilježena je u studenom, a ostala je niska sve do travnja, što odgovara razdoblje odmora gonada. GSI se postupno povećava tijekom travnja i svibnja, što se poklapa sa početkom perioda mrijesta. Iako su primarni oociti (stadij I) bili prisutni u svim mjesecima, njihova postotna zastupljenost u porastu je od listopada, a najviša tijekom zimskih mjeseci (u razdoblju od studenog do ožujka zastupljenost je iznosila 100%). Zrele stanice (stadij IV) bile su prisutne u razdoblju od travnja to listopada, sa najvećom zastupljenošću u svibnju, kada su činile 12,3% ukupnog broja oocita. U travnju se javlja povećanje postotne zastupljenosti oocita u stadijima žumanjčane kesice (II) i žumanjca (III) i ostaje gotovo nepromijenjeno do listopada. Najmanja prosječna veličina oocita zabilježena je tijekom razdoblja od studenog do veljače, kad je iznosila 59.69 μm, dok je najveća zabilježena u travnju 2007., 185.84 μm.
rrep
1
1 (1-10)