beta
13 (1-10)
NaslovSpecifičnosti vršenja inspekcijskih funkcija u oblasti rada, radnih odnosa i sigurnosti na radu / Ivo Rozić, Emir Mehmedović.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisU radu se analizira pitanje intenziteta vršenja temeljnih funkcija inspekcijskog nadzora – preventivne, korektivne i represivne funkcije u kontekstu inspekcije rada. Iako predstavljaju funkcije zajedničke svim oblastima inspekcijskih nadzora, obim i intenzitet vršenja navedenih funkcija ovisi od oblasti inspekcijskog nadzora. Pored toga, u okviru određene oblasti, obim korištenja navedenih funkcija inspekcijskog nadzora zavisi i o stupnju razvijenosti (i kvalitete) sektorske politike, ali i oblika organiziranja inspekcijske službe. Zbog njegove društvene i gospodarske važnosti, kao i subjekata na koje utječe (gospodarskih društava i uposlenih), oblast rada, radnih odnosa i sigurnosti na radu traži prilagođen pristup u inspekcijskom nadzoru. U oblasti rada, radnih odnosa i sigurnosti na radu preventivna funkcija ima, ili bi barem trebala da ima, dominantn(ij)u ulogu u odnosu na korektivnu i represivnu funkciju inspekcijskog nadzora.In this paper, authors deal with the problem of intensity of inspection supervision basic function performance (preventive, corrective and repressive function), primarly in the context of the labor inspection. Although these functions are common for inspection supervision in general, scope and intensity of their performance depend on the area of inspection supervision. In addition, and in the frame of specific area, the scope of use of the aforementioned functions depends also on the degree (and quality) of respective sectoral policy, as well as on the organization of the inspection supervision. Due to its social and economic importance, as well as influential subjects (business societies and employees) - areas of work, work relations and occupational safety require a tailored approach to inspection supervision. In the field of work and labor affairs, preventive function has, or at least should have, (more) dominant role in regard to corrective and repressive function of inspection supervision.
rrep
1
NaslovIdeologija, klasa i pitanje političke subjektivizacije u Bosni i Hercegovini / Asim Mujkić.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaBilješke uz tekst.
OpisAutor propituje ulogu ideologije, mita i klase u razumijevanju kompleksnih procesa savremene političke subjektivizacije u BiH. Polazeći od revolucionarnog konteksta s početka devedesetih godina dvadesetog stoljeća koji razumijeva kao paralelni proces nacionalne i kapitalističke reaproprijacije, autor na pitanje pod kojim uslovima, diskurzivnim i institucionalnim, određene etničke razlike postaju politički relevantnima, postaju izvorom političke moći i mobilizacije, razvija odgovor u vidu antireprezentacionalističke hipoteze po kojoj su to s jedne strane diskurzivni i institucionalni uslovi “nacionalne države” shvaćene kao države homogenog etnonacionalnog domaćina i zanemarive etnonacionalne manjine, a s druge strane njima komplementarni diskurzivni i institucionalni uslovi kapitalističkog poretka iz kojega se nacionalni poredak historijski izdiže, a koji podrazumijeva klasnu strukturiranost. Subjekt proizvodnje nacionalno-kapitalističkog poretka je vladajuća klasa, u slučaju BiH klasa etnopolitičkih poduzetnika koja je u posjedu sredstava za proizvodnju društvenog života uopće: i materijalnog i onog simboličkog.Author investigates the role of ideology, myth and class in understanding the complex contemporary processes of political subjectivization in Bosnia and Herzegovina. Starting from the revolutionary context from the beginning of the 1990s, which the author understands as a parallel process of national and capitalist re-appropriation, the author poses the question: which are the conditions, discursive and institutional, for specific ethnic differences to become politically relevant, to become the source of political power and mobilization. The answer is explored on the basis of the anti-representationalist hypothesis according to which, on the one hand, these are the discursive and institutional conditions of “nation-state” understood as a state of homogenous ethnonational host and negligible ethnonational minority, and, on the other hand, the discursive and institutional conditions of capitalist order from which nationalist order is historically developed presupposing its class structure. The subject of the production of national-capitalist order is the ruling class; in the case of Bosnia and Herzegovina, the class of ethnopolitical entrepreneurs which is in possession of the means of production of social life in general: both in the material and in the symbolical sense.
rrep
2
NaslovProljeće / [Eugen] Hildach. Kradem ti se / Dobrić ; [izvodi] tenor beogradske opere [Armin] Armidi.
ImpresumZagreb : Edison Bell Penkala, [19--].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min, mono ; 25 cm.
Jezikbosanskisrpskihrvatski
rrep
3
NaslovSelam alejkum : marš : harmonika. Nema ljepše lule ni kadune bule : sevdalija uz harmoniku / Antun Reveš, Bosanac.
ImpresumZagreb : Edison Bell Penkala, [19--].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min., mono ; 25 cm.
Vremenski obuhvat20. stoljeće
rrep
4
NaslovOd Sahaba do Akšama : pjesma. Kolika je u Priedoru čaršija : pjesma / pjeva Bora Janić uz pratnju harmonike.
Impresum[S. l.] : Odeon, [19--].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min, mono ; 25 cm.
Vremenski obuhvat20. stoljeće
rrep
5
NaslovKolika je Javorina planina ; Slavit ću bolan, slavit ću / originalni bosanski tamburaški zbor sa pjevanjem.
ImpresumZagreb : Edison Bell Radio, [19--].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min., mono ; 20 cm.
rrep
6
NaslovZulfo, mori Zulfo ; Čuješ seko : nar. pjesma / Sofka Nikolić uz pratnju cig. kapele Paje Nikolića.
ImpresumZagreb : Edison Bell Radio, [19--.].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min, mono ; 20 cm.
Jezikbosanskisrpski
rrep
7
NaslovPostao sam već odavna rob tvojih očiju / Katica Bogar. Mila majko podigni me malko ; Iz Bitolja podjoh / Ciganska glazba Paje Todorovića s pjevanjem.
ImpresumZagreb : Edison Bell Penkala Baby, [19--].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min., mono ; 15 cm.
rrep
8
NaslovKradem ti se pod pendžere. Kroz čaršiju. Svjetujme majko. Dafinka platno beleše : (narodne pjesme) / [izvodi] tenor zagreb. opere M. [Mile] Milutinović.
ImpresumZagreb : Edison Bell Electron, [19--].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min, mono ; 25 cm.
Vremenski obuhvat20. stoljeće
Jezikhrvatskibosanskisrpski
rrep
9
NaslovSekvencijalnost, konsekvencijalnost i asindetizam u subordinaciji / Ismail Palić.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaBilješke uz tekst.
OpisU prilogu se raspravlja o semantičko-pragmatičkoj relaciji sekvencijalnosti i konsekvencijalnosti te mogućnostima njihova gramatičkog obilježavanja asindetskim mehanizmom povezivanja klauza u zavisnosloženoj rečenici. Nakon kratkog pregleda literature i stavova iznesenih o tome i drugim srodnim pitanjima te definiranja temeljnih pojmova razmatra se primjenjivost asindetske veze u zavisnosloženim rečenicama s vremenskim, uzročnim, posljedičnim, namjernim i pogodbenim klauzama.The article has showed that the asyndetic clause linking mechanism in complex sentences is applicable not only in coordination (parataxis) but also in subordination (hypotaxis). Nevertheless, as far as sequentiality and consequentiality are considered, it is confirmed that asyndetism is much less present in subordination compared to coordination. Temporal sequentiality is always asyndetically coded by applying the principle of iconic representation. It means that the order of clauses reflects the order of the sequential discourse parts. In that case we encounter the coordinated sentence structures. The principle of iconic representation is normally applied in the process of asyndetic linking of clauses that are in the semantic relation of consequetiality as well. However, the iconicity principle can also be violated which makes it possible to signalize subordination (cf. Srušio se, pogođen je u glavu). This procedure works only when the basic causative-consecutive semantic relation is included.
rrep
10
13 (1-10)