beta
Probrano po
420 (11-20)
NaslovČinь i pravilo misi ošte že i molitvi prêžde i po misê izь rimьskago misala = Ordo et canon missae cum orationibus ante et post missam : iuxta Missale Romanum.
ImpresumRomae : Ex Typographia polyglotta, S. c. de propaganda fide, 1881.
Materijalni opisie [26] str., str. 57-300, CII str. ; 4o (28 cm).
Vrsta publikacijestara knjigaknjiga
rrep
11
NaslovMissal rimskij va ezik slovenskij sazdan poveleniem S.G.N. pape Urbana Osmago = Missale Romanum Slavonico idiomate, iussu S.D.N. Urbani Octavi editum [prir. Rafael Levaković].
ImpresumRomae : Typis et impensis Sac. congr. de propag. fide, 1631.
Materijalni opisf.l.b. [552], r.dz.i. [118] str. ; 4to.
Godina na lenti vremena1631
Vrsta publikacijestara knjigaknjiga
rrep
12
NaslovČastь zimovaê : otь nedêle pervie Prišestvie daže do nedêle Troice = Pars hiemalis : a dominica prima Adventus usque ad dominicam Trinitatis.
ImpresumRomae : Typis et impensis sac. Congregationis de propaganda fide, 1791.
Materijalni opis1120, 278, 35 str.
Godina na lenti vremena1791
Vrsta publikacijestara knjigaknjiga
rrep
13
NaslovBukovgnak schiavetanski za nauk male dizze u Dalmazij ponovglien, i popravan.
ImpresumU Rimu : po Antonu Fulgonu, litta 1788.
Materijalni opis16 str. ; 16° (17 cm).
Vrsta publikacijestara knjigaknjiga
rrep
14
NaslovMisal hruacki po rimski običai i činь sa vsimi eže v diečkihь misalehь sut ... od slova do slova kužanь popravlenь i prepisanь častnim ... Šimunomь Kožičićemь Zadraninomь biskupom modruškimь.
ImpresumŠtampanь v Rici : traćeniemь ego mlsti. Dominikom' i Bartolomeom z Breše štampaduri, danь i.dz. miseca aprila leto ... č.f.j.a. [28. 4. 1531.].
Materijalni opis[11], s.k.dz. [248] listova : ilustr. ; 8° (21 cm).
Godina na lenti vremena1531
Vrsta publikacijestara knjigaknjiga
rrep
15
NaslovKorizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ...
Impresum[Senj] : štampane po narêeniju počtovanoga g[ospo]d[i]na Silvestra Bedričiĉa ... miseca oktubra dan' ž.i. ... č.f.dz. [17. listopada 1508].
Materijalni opis8o (21 cm).
Godina na lenti vremena1508
Vrsta publikacijeknjigastara knjiga
rrep
16
NaslovOficii rimski Oficii blaženie devi marie kužanь i popravlen častnimь ocemь g[ospodi]nomь šimunomь biskupomь modruškim ...
ImpresumŠtampanь vRici : vhižahь prebitanie [!] ... Šimuna biskupa modruškoga Dominikomь i Bartolomeomь z Breše, cleto od kristienskoga spaseniê č.f.ĵ. Danь d.i. dektebra miseca [15. XII 1530].
Materijalni opis[12], r.ž. [107] listova : ilustr. 16° (15 cm).
Godina na lenti vremena1530
Vrsta publikacijestara knjigaknjiga
rrep
17
NaslovMavrov brevijar.
Impresum1460.
Materijalni opis418 str. ; 16 x 12 cm.
Godina na lenti vremena1460
Vrsta publikacijerukopisi
rrep
18
NaslovVinodolski zakonik.
Materijalni opis14 listova ; 26 x 18 cm.
Godina na lenti vremena1288
Vrsta publikacijerukopisi
rrep
19
NaslovPostila to est Kratko istlmačenĵe vsihь nedelskihь evangeliovь i poglaviteihь prazdnikov skrozi vse leto sada naiprvo hrvatskimi slovi štampana ... = Kurtze Ausslegung ueber die Sonntags unnd der fuernembsten Fest Evangelia durch das gantz Jar jetzt erstlich in Crobatischer Sprach mit Crobatischen Buchstaben getruckt.
ImpresumV Tubingi : [s.n.], č.f.m.b. [1562] ([Urach : Ivan Ungnad])
Materijalni opis[13], s.j.v. [233], [1] list : ilustr. ; 8°(21 cm).
Godina na lenti vremena1562
Vrsta publikacijestara knjigaknjiga
rrep
20
420 (11-20)