beta
Probrano po
Povezani zapisi:

Naslov portalaDigitalne zbirke NSK
  
rrep
 
5.352 (1-10)
NaslovPotencijal bakterija za proizvodnju bioetanola iz lignoceluloznih sirovina / Vlatka Petravić Tominac, Martina Tolvajčić, Damir Stanzer, Jasna Mrvčić, Karla Hanousek Čiča, Božidar Šantek.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaGlasnik zaštite bilja (Online) – 2584-3265 – 41 (2018), 4 ; str. 74-82
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiBioetanolLignocelulozaBakterijeHeksozePentozeInhibitori
Bibliografska napomenaBibliografija: str. 80-82.Abstract
Vrstačlanak
UDK631/635578/57966
OpisPoljoprivreda, šumarstvo i prehrambena industrija izvori su velike količine lignocelulozne biomase, koja može poslužiti kao lako dostupna i jeftina obnovljiva sirovina za dobivanje različitih bioproizvoda. Jedan od takvih proizvoda je i bioetanol. Ovaj rad daje pregled bakterija koje se koriste i/ili istražuju za proizvodnju bioetanola iz lignoceluloznih sirovina. U navedenim istraživanjima proizvodnje bioetanola pomoću bakterija primijenjuju se različiti pristupi kako bi se povećala ekološka i ekonomska efikasnost procesa. Pored uobičajenih bioprocesa, koji se provode u više faza i uz pomoć monokulture, razvijaju se i visokointegrirani (konsolidirani) bioprocesi uz primjenu mikrobnih kokultura.
ID-DOI10.31727/gzb.41.4.2
rrep
1
NaslovSuzbijanje zlatne žutice vinove loze : smanjenje šteta i sprječavanje širenja zaraze / Kristina Grozić, Danijela Poljuha, Marijan Bubola.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaGlasnik zaštite bilja (Online) – 2584-3265 – 41 (2018), 4 ; str. 32-39
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiVinova lozaZlatna žuticaFitoplazmaAmerički cvrčakSuzbijanje
Bibliografska napomenaBibliografija: str. 38-39.Abstract
Vrstačlanak
UDK631/635
OpisSuzbijanje zlatne žutice vinove loze obavezno je u područjima gdje je potvrđena njena pojava, a mjere suzbijanja su u većini vinogradarskih regija Europe regulirane pravnim aktima, odnosno naredbama o suzbijanju. Najučinkovitije mjere suzbijanja zlatne žutice uključuju suzbijanje američkog cvrčka primjenom insekticida, budući da je američki cvrčak primarni vektor zaraze te uklanjanje i uništavanje simptomatičnih trsova, koje treba ukloniti u što kraćem roku od prve pojave simptoma. Pored toga, kako bi se smanjio izvor nove zaraze, potrebno je krčiti zapuštene vinograde ili samoniklu lozu koja se nalazi u blizini proizvodnih vinograda. U svrhu uspješnog uklanjanja zaraženih trsova iznimno je važno pratiti pojavu simptoma unutar vinograda, što se provodi organizirano od strane stručnih službi na razini šireg vinogradarskog područja, ali i od strane proizvođača, koji trebaju pratiti pojavu simptoma u vlastitim vinogradima. U slučaju izostanka primjene mjera suzbijanja, zlatna žutica se može epidemijski širiti te se u svega nekoliko godina može zaraziti veći dio trsova u vinogradu. U ovom je radu dan prikaz mjera suzbijanja zlatne žutice s ciljem smanjenja šteta koje ona pričinjava i sprječavanja širenja zaraze.
ID-DOI10.31727/gzb.41.4.6
rrep
2
NaslovČimbenici isplativosti sustava navodnjavanja / Lari Hadelan, Vesna Očić, Ana Crnčan.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaGlasnik zaštite bilja (Online) – 2584-3265 – 41 (2018), 4 ; str. 12-18
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiNavodnjavanjePoljoprivredne površineIsplativostČimbenici
Bibliografska napomenaBibliografija: 10 jed.Abstract
Vrstačlanak
UDK631/635
OpisHrvatska je jedna od europskih zemalja s najmanjim udjelom navodnjavanih poljoprivrednih površina što je nespojivo s njezinim klimatskim i proizvodnim značajkama. S udjelom od 2% navodnjavanih površina Hrvatska zaostaje desetak i više puta od usporedivih mediteranskih zemalja. Unatoč tome, zbog visokih investicijskih troškova koji su u Nacionalnom projektu navodnjavanja procijenjeni na 9.000 Eura po ha projektnog područja, uvođenje sustava navodnjavanja potrebno je planirati racionalno kako bi se izbjegli nepovoljni ekonomski i financijski učinci. Cilj rada je opisati neke od najvažnijih čimbenika isplativosti sustava navodnjavanja koji bi trebali biti uvaženi prilikom odluke o izgradnji sustava navodnjavanja na nekom području. Osnovni preduvjeti isplativosti ovakvih projekata su odabir lokacije na kojoj su utvrđeni realni rizici od suša, u kojoj je u strukturi biljne proizvodnje značajna zastupljenost povrća i voćnih vrsta te na kojoj su moguća tehnološka rješenja koja osiguravaju povoljnu cijenu za poljoprivrednike.
ID-DOI10.31727/gzb.41.4.8
rrep
3
NaslovPotencijal entomopatogenih gljiva Metarhizium spp. u suzbijanju štetnih kukaca / Nikolina Forić, Ankica Sarajlić, Karolina Vrandečić, Ivana Majić.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaGlasnik zaštite bilja (Online) – 2584-3265 – 41 (2018), 4 ; str. 22-30
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiŠtetniciSuzbijanjeEntomopatogene gljiveBiološka kontrolaBiopesticidiUčinkovitost
Bibliografska napomenaBibliografija: str. 28-30Abstract
Vrstačlanak
UDK631/635
OpisRadi otpornosti kukaca prema pojedinim kemijskim pesticidima, i sa svrhom proizvodnje hrane bez ostataka pesticida biološka zaštita biljaka od štetnih kukaca sve više je od značaja. Biološke metode se zasnivaju na primjeni prirodnih sredstava kao što su patogeni, paraziti i grabežljivci štetnih kukaca. Cilj ovog rada je prikazati prednosti i nedostatke pri upotrebi mikoinsekticida na bazi Metarhizium spp., uzimajući u obzir biologiju ovih gljiva, njihovu interakaciju s biljkom, okolišem, drugim organizmima i agrokemikalijama, te dostupnost mikoinsekticida na tržištu. Opisani su uspješni primjeri primjene ovih entomopatogenih gljiva u suzbijanju žičnjaka (Elateridae) i maslinove muhe (Bactrocera oleae), običnog crvenog pauka (Tetranychus urticae) i kruškine buhe (Cacopsylla pyri). Učinkovitost Metarhizium spp. u suzbijanju nekih vrsta kukaca je usporediva s metodom primjene kemijskih insekticida. Osim kao biopesticid, smatraju se i biostimulatorima, odnosno biofertilizatorima jer su endofiti. Dostupnost, visoka cijena mikoinsekticida te mali broj istraživanja u polju razlozi su slabe primjene u praksi.
ID-DOI10.31727/gzb.41.4.7
rrep
4
NaslovVažniji štetnici golobrsta na području Hercegovine / Nino Rotim.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaGlasnik zaštite bilja (Online) – 2584-3265 – 41 (2018), 4 ; str. 42-48
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiVoćarstvoGolobrst voćakaŠtetniciGusjenice gubara i zlatokrajaEkonomske šteteHercegovina
Bibliografska napomenaBibliografija: 6 jed.Abstract
Vrstačlanak
UDK631/635
OpisGusjenice mnogih leptira predstavljaju značajne štetnike različitih voćnih vrsta. Neke od njih, poput gusjenica gubara i zlatokraja u godinama masovnije pojave izazivaju golobrst voćaka. Kao posljedica napada dolazi do fiziološkog iscrpljivanja stabala, slabijeg formiranja rodnih pupova i što je najvažnije smanjenja rodnosti. Iscrpljena voćna stabla podložnija su napadu sekundarnih štetnika kao i posljedicama smrzavanja zbog čega može doći do njihovog potpunog propadanja i sušenja. Sušenje stabala, kao posljedica napada gubara i zlatokraja, zabilježeno je više puta u zadnjih nekoliko desetljeća pošto je riječ o štetnicima koji su redovito prisutni u našim listopadnim šumama i niskom raslinju. Poteškoće sa štetnicima golobrsta javljaju se isključivo u godinama njihove masovne pojave kada izazivaju ekonomski značajne štete u voćarstvu i šumarstvu.
ID-DOI10.31727/gzb.41.4.5
rrep
5
NaslovSenzorski poduprti sustavi za mehaničko uništavanje korova u kukuruzu i šećernoj repi / Denis Stajnko.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaGlasnik zaštite bilja (Online) – 2584-3265 – 41 (2018), 4 ; str. 52-60
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiKukuruzŠećerna repaKorovMehaničko suzbijanje korovaSenzoriRobot za kultivaciju
Bibliografska napomenaBibliografija: 20 jed.Abstract
Vrstačlanak
UDK631/635
OpisU ovom su istraživanju prikazani temeljni principi rada strojeva za mehaničko uništavanje korova (međuredna kultivacija) u kukuruzu i šećernoj repi te kultivacija unutar redova usjeva koja je omogućena razvojem različitih prstastih kultivatora. Kako bi se olakšao rad traktoriste i ubrzao radni proces nužna je upotreba senzorskih pomagala bilo na temelju RGB slike te odgovarajućih mikro-kontrolera odnosno u zadnje vrijeme sve dostupnijih autonomnih sustava (RTK-GPS) navođenja strojeva. Za njihovu upotrebu nužna je precizna sadnja istim sustavom te izrada karata pomoću kojih se provodi kultivacija. Pravu budućnost kultivacije kukuruza i šećerne repe predstavlja razvoj i vođenje autonomnih robota za kultivaciju koji u svakom trenutku pomoću bi-spektralnih sustava analize slike te RTK-GPS navođenjem traže i uništavaju korove bez neposredne ljudske kontrole na polju.
ID-DOI10.31727/gzb.41.4.4
rrep
6
NaslovIstraživanje preferencija u odabiru sobnog bilja za interijere na primjeru Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu / Boris Dorbić, Aleksandar Marić, Tin Čuturić, Elma Temim, Mirko Gugić, Mladenka Šarolić, Josip Gugić, Marko Šuste, Željko Zrno, Alisa Hadžiabulić.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaGlasnik zaštite bilja (Online) – 2584-3265 – 41 (2018), 4 ; str. 4-10
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiSobno biljeEstetski dojamPrimjenaInterijeriVeleučilište u Kninu
Bibliografska napomenaBibliografija: 9 jed.Abstract
Vrstačlanak
UDK631/635
OpisUpotreba sobnog bilja potječe još iz davne povijesti čovječanstva. Većina sobnog bilja koja se koristi u ukrašavanju interijera dolazi iz tropskih i suptropskih područja, dok ih manji broj dolazi iz umjerene klime. Prilikom odabira biljke za ukrašavanje interijera, važno je imati na umu da neke biljke nisu uvijek „moderne“ te također da ljudi imaju različita mišljenja vezano uz takav odabir. Cilj ovog rada je odrediti odgovarajuće sobno bilje za interijer jedne institucije visokog obrazovanja te utvrditi cjelokupni vizualni dojam (vizualni „geštalt“) putem ankete vezane uz određene odabrane lončanice u interijeru prostorija Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu. Istraživanje je provedeno putem ankete tijekom studenog i prosinca 2014. godine na uzorku od 43 ispitanika (studenata i zaposlenika). Ustanovljeno je da su različite palme i lončanice dobile najbolje ocjene i najbolje su prihvaćene za upotrebu u interijeru Veleučilišta.
ID-DOI10.31727/gzb.41.4.9
rrep
7
NaslovRad. B. Aleksić, Odabrani staroslovenski tekstovi sa rečnikom : [prikaz] / Josip Hamm
Materijalni opisStr. 232-234
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
NapomenaSlovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu 11-12(1962)
rrep
8
NaslovP. Király, Das Budapester glagolitische Fragment : [prikaz] / Josip Hamm
Materijalni opisStr. 377-379
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
NapomenaSlovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu 6-7-8(1957)
rrep
9
NaslovJ. Kurz, Evangeliarum Assemani : [prikaz] / Josip Hamm
Materijalni opisStr. 346-349
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
NapomenaSlovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu 6-7-8(1957)
rrep
10
5.352 (1-10)