beta
Probrano po
Povezani zapisi:

Naslov portalaDigitalne zbirke NSK
  
rrep
 
98 (71-80)
NaslovScenariji budućnosti - afektivne i kognitivne reakcije ljudi na informacije o budućnosti i tehničkom razvoju / Eva Jurković, Dragutin Ivanec.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj je istraživanja bio ispitati kognitivne i afektivne reakcije ljudi na informacije o vrlo brzom tehničkom razvoju koji će se, sukladno Mooreovu zakonu o eksponencijalnom razvitku tehnike i predviđanjima stručnjaka za računalne znanosti, u bliskoj budućnosti još više ubrzati i proširiti na sve domene ljudskog života. Pitanje je koliko su ljudi spremni na te promjene i kako bi ih mogli prihvaćati ili odbijati, kako s afektivnog, tako i kognitivnog aspekta. U istraživanju su sudjelovale tri skupine sudionika (N = 197). Prva je kroz planirano predavanje dobila informacije o budućnosti tehničkog razvoja, koje su se temeljile na znanstvenim predviđanjima i promišljanjima autoriteta. Druga je skupina dobila implicitne informacije o mogućim promjenama kroz prikazivanje jednoga znanstvenofantastičnog filma. Treća je skupina bila referentna, odnosno nije dobila nikakve informacije. Kod prvih dviju skupina prikupljeni su podaci o afektu prije i poslije predavanja/filma, a kod sve tri skupine prikupljeni su podaci o percepciji budućnosti te percepciji pozitivnosti napretka. Rezultati su pokazali da su skupine koje su bile izložene informacijama o budućnosti sustavno procjenjivale budućnost negativnije nego referentna skupina. Te su razlike bile statistički značajne, ali relativno male. Pokazalo se da su i neke stabilne karakteristike iz domena ličnosti, poput optimizma i dimenzije intelekta, bile blago pozitivno povezane s percepcijom budućnosti. Rezultati impliciraju na važnost pokretanja interdisciplinarnih akademskih rasprava o mogućim utjecajima brzog razvoja tehnike na život ljudi kako bismo olakšali prilagodbu ljudi na brz razvoj koji nam predstoji.The aim of this research was to examine the cognitive and affective reactions of people to the information about rapid technical development which will, according to Moore's law and predictions of computer science specialists, be speedily accelerated and extended to all domains of human life in the near future. It is questionable whether people are ready for these changes and how would they react on them, both from an affective and a cognitive point of view. The study involved three groups of participants (N = 197). The first received information on the future of technical development based on scientific predictions and thoughts of authority through the carefully planned lecture. The other group received implicit information on possible changes connected with rapid development by displaying a science fiction film. The third group was referential - participants did not receive any information. The data on the perception of the future and of the positivity of progress were collected in all three groups. The results showed that the groups that were exposed to information about the future systematically assessed the future more negatively than the reference group. These differences were statistically significant but relatively small. Some of the stable characteristics of the personality domain, such as optimism and the dimension of intellect, have been shown to be slightly positively associated with the perception of the future. The results imply the importance of interdisciplinary academic discussions on the potential impact of the rapid development of technology on people's lives to facilitate the adjustment of people to such development.
rrep
71
NaslovTime-delay systems / edited by Dragutin Debeljkovic
ImpresumRijeka : InTech, 2011.
Materijalni opis236 str.
Vrsta publikacijeknjigae-knjiga
rrep
72
NaslovGlagolski misal Tome Arhiđakona Senjskoga / Dragutin Kukalj.
ImpresumZagreb : [s. n.], 1936. ([Zagreb] : Nadbiskupska tiskara)
Materijalni opisStr. [112]-173 ; 24 cm.
Vrsta publikacijeknjigaknjiga (1835. - 1940.)
rrep
73
NaslovKarta Kraljevine Jugoslavije : podela na banovine / D. [Dragutin] J. Deroko.
rrep
74
Naslov[Misi za umr'šee s koralnim napjevom] / [tekst Ivana Berčića ; priredio (litografirao) Dragutin Parčić]
Impresum[Na ostrove Galovici : 14. dekembra 1860]
Materijalni opis[2] lista (4 str.) : ilustr. (note) ; 51 cm
rrep
75
NaslovZbirka školskih pjesama po narodnim napjevima / udesio za pjevanje uz glasovir ili harmonium Ivan N. Trišler, sabrao i prilagodio Dragutin Galovac.
Impresum[S. l.] : vlast. nakl., 1900.
Materijalni opis63 str. ; 33 cm.
Vremenski obuhvat20. stoljeće
rrep
76
NaslovVukovar : Dunav kod dvora / Drag. [Dragutin] Renarić.
Impresum[S.l.], 1925.
Materijalni opis1 grafika : bakropis ; otisak 87 x 173 mm, list 103 x 182 mm.
OpisObala rijeke u prvom planu. U desnom donjem uglu čamac i ljudski lik. Desno od obale je rijeka s tri kuće na vodi. Lijevo su stabla iza ograde koja se pruža do male kuće. Iz krošnja proviruje zvonik
rrep
77
NaslovSalaš : Vukovar / Drag. [Dragutin] Renarić.
Impresum[S.l.], 1937.
Materijalni opis1 grafika : bakropis u bojama ; otisak 138 x 174 mm, list 155 x 184 mm.
OpisTri seljačke kuće i drveće
rrep
78
NaslovVukovar / Drag. [Dragutin] Renarić.
Impresum[S.l.], 1941.
Materijalni opis1 grafika : bakropis ; otisak 133 x 185 mm, list 245 x 327 mm.
OpisPogled na stari vodotoranj s rijekom u prvom planu
rrep
79
NaslovVukovar : Na Dunavu / Drag. [ Dragutin] Renarić.
Impresum[S.l., 1930.-1940].
Materijalni opis1 grafika : bakropis ; otisak 128 x 184 mm, list 212 x 296 mm.
OpisDvije kuće na vodi. Na obali rijeke dva muškarca od kojih jedan sjedi i peca
rrep
80
98 (71-80)