beta
Probrano po
Povezani zapisi:

Naslov portalaDigitalne zbirke NSK
  
rrep
 
98 (81-90)
NaslovProljetna flora otoka Raba : izrađeno u Botaničko-fiziologijskom zavodu Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Dragutin Hirc.
Impresum[Zagreb : s. n.], 1913. (U Zagrebu : Dionička tiskara)
Materijalni opis(35) str, [1] list s tablom ; 24 cm.
Vrsta publikacijeknjigaknjiga (1835. - 1940.)
rrep
81
NaslovAnton Dalmatin ; Stipan Konzul, Novi testament I/II (1562/1563.) : Latinički prijepis glagoljskog izvornika, ur. Dragutin Matak. Adventističko teološko visoko učilište – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Školska knjiga, Zagreb 2013./2015., 555 str. (I. dio) ; 482. str. (II. dio).. / Ivana Eterović
Materijalni opisStr. 233-236
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
NapomenaSlovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 66 (2016) ; 233-236 (prikaz, stručni)
rrep
82
NaslovVь blagopolučьni dьnь 4 ijunie 1880 vьnže presvetьli i prečьstьni gospodь Frane Feretiĉ sede na stolьcь biskupii krьčьkoi : [vьsklikь] / [potpisano] D. P. [Dragutin Parčić]
ImpresumV Rimu : mnogoezičьni tiskь Sv. Veroplodьnice, [1880].
Materijalni opis[4] str. ; 4°.
Vrsta publikacijestara knjigaknjiga
rrep
83
NaslovHrvatsko primorje : slike, opisi i putopisi / napisao Dragutin Hirc ; slike risao Vaclav Anderle.
ImpresumZagreb : L. Hartman (Kugli i Deutsch), [poslije 1891.] (Zagreb : L. Hartman (Kugli i Deutsch))
Materijalni opis301 str. : ilustr. ; 28 cm.
Vrsta publikacijeknjiga (1835. - 1940.)knjiga
rrep
84
NaslovPračovjek iz Krapine / Dragutin Gorjanović.
ImpresumZagreb : Hrvatsko prirodoslovno društvo, 1918.
Materijalni opis24 str. : ilustr. ; 23 cm.
Vrsta publikacijeknjiga
rrep
85
NaslovUtjecaj uzgoja kukuruza (Zea mays L.), soje (Glycine max. L.) i uljane repice (Brassica napus L.) na električnu provodljivost i reakciju tla = The influence of maize (Zea mays L.), soybean, (Glycine max. L.) and oilseed rape (Brassica napus L.) cultivation on electrical conductivity and soil reaction / Andrija Špoljar, Ivka Kvaternjak, Drago Žibrin, Mužić Mirjana.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisTijekom 2018. godine na pokušalištu Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima istraživan je utjecaj uzgoja kukuruza (Zea mays L.), soje (Glycine max. L.) i uljane repice (Brassica napus L.) na reakciju (pH u vodi i 1 MKCl-u) i električnu provodljivost (EC) tla. Istraživanja su provedena na hipogleju mineralnom nekarbonatnom ilovaste teksture. U tri su navrata tijekom vegetacije iz golog tla (crni ugar) i neposredno uz korijenov sustav biljaka uzeti prosječni uzorci od 0 do 30 cm i od 30 do 60 cm dubine. Iz njih je u laboratoriju određena pH vrijednost u vodi i 1 MKCl-u te električna provodljivost tla. Utvrđeno je da istraživane kulture zakiseljavaju tlo, a pri tome najveći učinak ima uljana repica. Kod nje su na obje dubine tla zabilježene uglavnom najmanje vrijednosti pH mjerenog u vodi i 1 MKCl-u te najmanje vrijednosti električne provodljivosti tla. Kod zadnjeg uzorkovanja u odnosu na početno stanje na svim su varijantama do 30 cm dubine tla utvrđene veće vrijednosti reakcije tla i uglavnom manje vrijednosti električne provodljivosti, što može biti rezultat pretežno vlažnog razdoblja u odnosu na suho tijekom vegetacije.During 2018, the influence of maize (Zea mays L.), soybean (Glycine max.L.) and oilseed rape (Brassica napus L.) cultivation on the reaction (pH in water and 1 MKCl) and electrical conductivity (EC) in the soil was investigated at the experimental site of the Agriculture College in Križevci. Investigations were carried out on gleysoil of loamy texture. Average samples of soil at 0-30 cm and 30-60 cm depth were taken on three occasions during vegetation from black fallow and in close vicinity of the plant root system. In them, the pH value in the water and 1 MKCl and the electrical conductivity in the soil were determined. It has been found that the studied crops acidify the soil, and the biggest effect is of oilseed rape. The lowest values of pH measured in water and 1 MKCl and the lowest value of electrical conductivity of the soil were recorded for oilseed rape at both depths of the soil. At the end of the study, in all variants at 0-30 cm depth, generally higher values of soil reaction and mainly lower values of electrical conductivity were found, compared to the beginning of the research. The mentioned could be the result of a mostly humid period relative to dry period during vegetation.
rrep
86
NaslovMolitvenik hrvatskih pjesnika II : (florilegij) / izbor i proslov Josip Brkić, pogovor Vjekoslav Boban.
ImpresumZaprešić : vlast. nakl., 2020.
Materijalni opis1 online jedinica građe (5 MB).
Vrsta publikacijeknjigae-knjiga
rrep
87
NaslovBajka o Sigismundi i Krpimiru / Sanja Lovrenčić ; ilustrirala Pika Vončina.
ImpresumZagreb : Autorska kuća, 2004. (Zagreb : Hrbatgarf)
Materijalni opis41 str. : ilustr. u bojama ; 22 x 24 cm.
Vrsta publikacijeknjiga
rrep
88
NaslovPoložajni nacrt Plitvičkih jezera / sastavio Drag. Franić.
rrep
89
NaslovComposition and distribution patterns of marine planktonic ostracods (Crustacea, Ostracoda) in the Adriatic Sea - a historical perspective / Igor Brautović, Natalia Bojanić, Olja Vidjak, Branka Grbec, Barbara Gangai Zovko.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThis study provides the first comprehensive results on species composition, seasonal and horizontal distribution of the planktonic ostracod community in the open waters of the whole Adriatic Sea. Samples were collected during the “Andrija Mohorovičić” oceanographic expedition (1974-1976) in all four seasons at 35 stations located along eight latitudinal transects in the northern, central and southern part of the Adriatic Sea. Fifteen ostracod species and two subspecies belonging to the family Halocyprididae were identified. The dominant species were Archiconchoecia striata, Porroecia spinirostris and Proceroecia macroprocera. Additionally, Paraconchoecia oblonga was recorded for the first time in the Adriatic Sea. The highest abundance and diversity of planktonic ostracods were found in the deep South Adriatic. Conversely, ostracods were scarce in the shallow North Adriatic area. As the transitional zone between these two regions, the Central Adriatic was characterized by high ostracod diversity, but a short period of dominance in the zooplankton assemblage. The horizontal distribution of planktonic ostracods in the Adriatic Sea could be linked to periodical ingressions of Eastern Mediterranean water masses and gyre currents, especially in the Central and the South Adriatic.Rad donosi prve sveobuhvatne rezultate o taksonomskom sastavu vrsta, sezonskoj i horizontalnoj raspodjeli zajednice planktonskih ljuskara u otvorenim vodama cijelog Jadranskog mora. Uzorci su prikupljeni tijekom oceanografske ekspedicije “Andrija Mohorovičić” (1974.-1976.) tijekom četiri godišnja doba na 35 postaja, raspoređenih u osam poprečnih transekata na sjevernom, srednjem i južnom dijelu Jadranskog mora. Taksonomski je određeno petnaest vrsta i dvije podvrste planktonskih ljuskara iz porodice Halocyprididae. Dominantne su vrste bile: Archiconchoecia striata, Porroecia spinirostris i Proceroecia macroprocera. Pored toga, vrsta Paraconchoecia oblonga je po prvi put zabilježena u Jadranskom moru. Najveća abundancija i bio-raznolikost ljuskara je zabilježena u dubokom južnom Jadranu, dok su bili rijetki u plitkom području sjevernog Jadrana. Kao prijelaznu zonu između ova dva područja, srednji Jadran karakterizira velika bio-raznolikost i kratkotrajna dominacija planktonskih ljuskara u zooplanktonskoj zajednici. Njihova horizontalna raspodjela u Jadranskom moru može se povezati s periodičnom ingresijom istočno-mediteranske vode i vrtložnim strujanjima, posebice u područjima srednjeg i južnog Jadrana.
rrep
90
98 (81-90)