beta
Probrano po
Povezani zapisi:

Naslov portalaDigitalne zbirke NSK
  
rrep
 
21 (1-10)
NaslovNarodne knjižnice u doba kriznih situacija : knjižnični programi i usluge na daljinu Narodne knjižnice "Petar Preradović" Bjelovar = Public libraries in the age of crisis situations : remote library programs and services of Public Library "Petar Preradović" Bjelovar / Slaven Pejić.
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Rad prikazuje knjižnične programe i usluge na daljinu Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar u doba epidemije COVID-19 u vremenu od 16. ožujka do 24. travnja 2020. godine kada je knjižnica bila fizički zatvorena za korisnike. Razmatra se problematika prilagodbe knjižnice na izvanredne situacije u kontekstu osmišljavanja i provođenju usluga na daljinu te komunikacija knjižnice sa svojim korisnicima na daljinu uporabom komunikacijskih medija i kanala zasnovanih na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji. Metodologija. Metodološki pristup temi ogleda se u istraživanju literature vezane za knjižnično poslovanje u kriznim situacijama te knjižničnim uslugama na daljinu. Bitna tema koju literatura pokriva odnosi se na medijsku komunikaciju knjižnica u kriznim situacijama. Ovaj rad sinteza je tog istraživanja, odnosno kritičkog promišljanja zadane teme uz primjere dobre prakse. Rezultati. Uvidom u relevantnu stručnu i znanstvenu literaturu te kroz primjere dobre prakse provedenih usluga na daljinu uočeno je da narodne knjižice mogu više-manje uspješno provoditi različite usluge koje ne zahtijevaju fizičko prisustvo korisnika u knjižničnom prostoru. Isto tako, te se usluge mogu još dodatno promovirati i razvijati u suradnji s lokalnom zajednicom te medijima, uz pomoć komunikacijskih kanala baziranih na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji. Vrijednost. Rad naglašava važnost prilagodbe knjižničnog poslovanja izvanrednim situacijama, u ovom slučaju epidemije COVID-19 , kako u teoriji, tako i u praksi. Isto tako, rad ističe primjere dobre prakse koji bi trebali poslužiti kao ogled drugim knjižničarima kao smjernice za osmišljavanja i provođenje usluga na daljinu.Purpose. The paper presents library programs and remote services of the Public Library “Petar Preradović” Bjelovar during the COVID-19 epidemic in the period from March 16 to April 24, 2020, when the library was physically closed to users. The adapting of the library to emergency situations in the context of designing and implementing remote services is considered, as well as the remote communication of the library with its users using communication media and channels based on information and communication technology. Methodology. The methodological approach to the topic is presented in the research of the literature related to library management in crises and distance library services. Furthermore, an important topic covered by the literature is the media communication of libraries in crisis situations. This paper brings a synthesis of this research, i.e. a critical reflection on the topic with some examples of good practice. Results. By inspecting the relevant professional and scientific literature and through examples of good practice, it was noticed that the remote services provided in public libraries could more or less successfully implement various services that do not require physical presence of the users in the library. Likewise, these services can be further promoted and developed in collaboration with the local joint media programs, with the help of communication channels based on information and communication technology. Value. The paper emphasizes the importance of adapting library operations to extraordinary situations, in this case the COVID-19 epidemic, both in theory and in practice. Furthermore, the paper highlights examples of good practice that should serve as an example to other librarians in setting guidelines for designing and implementing distance services.
rrep
1
NaslovDr. Ljudevit Gaj i Petar Preradović : dvije hrvatske kulturne slave Gaj-Preradović / Stjepan Širola.
ImpresumZagreb : [Družba "Braća hrvatskoga zmaja"], 1910. (Zagreb : Tisak Antuna Scholza)
Materijalni opis93 str. : ilustr. ; 21 cm.
Vrsta publikacijeknjigaknjiga (1835. - 1940.)
Nakladnička cjelinaBraća Hrvatskoga Zmaja
rrep
2
NaslovProslov k svečanom otvorenju Narodnog kazališta dne 29. siečnja 1852. / od P. P.
Impresum[Zagreb] : [s.n.], [1852.] ([Zagreb : Lj. Gaj])
Materijalni opis1 l. ; 29 cm.
Vrsta publikacijeknjigaknjiga (1835. - 1940.)
rrep
3
NaslovPjesma svietlom banu baronu Josipu Jelačiću Bužimskom itd. itd. i njegovoj supruzi svietloj banici Sofiji / od P. Preradovića.
ImpresumU Zagrebu : [s.n.], 1850. ([Zagreb]: Narodna tiskarnica Lj. Gaj)
Materijalni opis[14] str. ; 29 cm.
Vrsta publikacijeknjigaknjiga (1835. - 1940.)
rrep
4
NaslovAlbum zaslužnih Hrvata XIX. stoljeća : sto i pedeset životopisa, slika i vlastoručnih podpisa : M-Ž / sakupio, popunio i napisao Milan Grlović ; slike crtao Stjepan Kovačević
Impresum1900.
Materijalni opis[174] str., [75] listova s tablama.
Vrsta publikacijeknjigaknjiga (1835. - 1940.)
rrep
5
NaslovPervenci : različne piesme / od P. Preradovića.
ImpresumU Zadru : [s. n.], 1846. ([Zadar] : Demarchi-Rougier)
Materijalni opisXII, 114 str. ; 18 cm.
Vrsta publikacijeknjigaknjiga (1835. - 1940.)
rrep
6
NaslovSlavjanstvu : pjesma sveslavjanskog humanizma / Petar Preradović ; uvodom i bilješkama rastumačio i epilogom popratio Vinko Lozovina.
ImpresumSplit : [Hrvatske knjižare], 1921. (Wien : "Hermes")
Materijalni opis27 str. ; 22cm.
Vrsta publikacijeknjigaknjiga (1835. - 1940.)
rrep
7
NaslovPetar Preradović, hrvatski pjesnik : prigodom stote godišnjice njegova rodjenja.
ImpresumU Zagreb : Svečanosni odbor, [1918.] (Zagreb : Nadbiskupska tiskara)
Materijalni opis15 str. ; 19 cm.
Vrsta publikacijeknjigaknjiga (1835. - 1940.)
rrep
8
NaslovPetar Preradović : 19. III. 1818. - 9. III. 1919 / sastavio Krsto Pavletić.
ImpresumZagreb : Kr. zemalj. tiskara, 1918.
Materijalni opis28 str. ; 24 cm.
Vrsta publikacijeknjigaknjiga (1835. - 1940.)
rrep
9
NaslovHrvatski preporoditelji : [Petar Preradović, Dimitrije Demeter, Ivan Mažuranić].
Impresum[S. l. : s. n.], [s. a.].
Materijalni opis[1] str. : portr. ; 2*.
Vrsta publikacijeknjigaknjiga (1835. - 1940.)
rrep
10
21 (1-10)