beta
Probrano po
Povezani zapisi:

Naslov portalaDigitalne zbirke NSK
  
rrep
 
16.093 (14.881-14.890)
NaslovWolfgang Amadeus Mozart: A - deus : Slovensko narodno gledališče v Ljubljani / [dizajn Boris] Bućan.
Impresum[Ljubljana] : Slovensko narodno gledališče, [1992] ([Zagreb] : Studio S)
Materijalni opis1 plakat (6 dijelova) : serigrafija u boji ; 204 x 196 cm, svaki dio 68 x 98 cm.
rrep
14.881
NaslovWolfgang Huller u monodrami Felixa Krulla iz romana Thomasa Manna : u teatru ITD, 5. studenog 1975. / design [Boris] Bućan.
ImpresumZagreb : Teatar ITD, 1975. (Zagreb : Sitotisak Studentski centar)
Materijalni opis1 plakat : sitotisak u bojama ; 66 x 96 cm.
rrep
14.882
NaslovWood industry trade competitiveness of selected countries of Southeast Europe = Trgovinska konkurentnost drvne industrije u zemljama jugoistočne Europe / Slobodan Cvetanović, Miroljub Nikolić, Dušan Cvetanović.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe paper examines the trade competitiveness of the wood industry as a whole and some of its parts (Cork and wood, Cork and wood manufactures and Furniture and parts) of fi ve countries of South Eastern Europe (Serbia, Croatia, Bulgaria, Romania and Bosnia & Herzegovina) by using six indicators (Revealed Comparative Advantage – RCA, Index of Trade Performance – RCA2, Competitiveness Growth Index – RCA1, Michaely Index – MI, Index of Contribution to the Trade Balance – CTB and Grubel-Lloyd Index – GLI) in the period 2000-2015. On the basis of the results obtained, it was concluded that the wood industry of these countries observed as a whole has great export potential and that it significantly participates in their processing industry. The results of the survey show that companies from the wood industry viewed as a whole are competitive on the domestic market. However, this cannot be said of the international competitiveness of the timber industry of these countries. To be specific, the production of cork and wood from Bulgaria and Serbia, cork and wood manufactures excluding furniture from Bulgaria, Serbia and Croatia, as well as furniture and parts manufacturers from Bulgaria do not have a competitive advantage in the international market. By combining the values of six competitiveness indicators, it can be concluded that there is a statistically significant difference in the competitiveness of the wood industry of the countries observed. It can also be concluded that the degree of wood processing has a positive impact on their export competitiveness, this impact not being statistically significant, and that the level of finalization of production did not have a positive impact on the competitiveness of the wood industry of the selected countries of Southeastern Europe.U radu se istražuje trgovinska konkurentnost drvne industrije pet zemalja jugoistočne Europe (Srbije, Hrvatske, Bugarske, Rumunjske te Bosne i Hercegovine), i to u cjelini i po dijelovima (pluto i drvo, proizvodi od pluta i drva, namještaj i dijelovi za namještaj). Istraživanje je provedeno u razdoblju od 2000. do 2015. uz pomoć šest pokazatelja konkurentnosti (utvrđene komparativne prednosti – RCA, indeksa neto poslovanja – RCA2, indeksa rasta konkurentnosti – RCA1, Michaely indeksa – MI, indeksa doprinosa trgovinskoj bilanci – CTB i Grubel-Lloyd indeksa – GLI). Iz dobivenih je rezultata zaključeno da drvna industrija navedenih zemalja, promatrana u cjelini, ima velik izvozni potencijal i da značajno sudjeluje u njihovoj prerađivačkoj industriji. Rezultati istraživanja pokazuju da su poduzeća iz sektora drvne industrije, promatrana u cjelini, konkurentna na domaćem tržištu. Međutim, to se ne može reći i za međunarodnu konkurentnost drvne industrije tih zemalja. Konkretno, proizvodnja pluta i drva iz Bugarske i Srbije, proizvodi od pluta i drva iz Bugarske, Srbije i Hrvatske, kao i namještaj i dijelovi za namještaj iz Bugarske nemaju konkurentsku prednost na međunarodnom tržištu. Kombiniranjem vrijednosti šest pokazatelja konkurentnosti utvrđena je statistički značajna razlika u konkurentnosti drvne industrije promatranih zemalja. Također se može zaključiti da stupanj obrade drva ima pozitivan utjecaj na njihovu izvoznu konkurentnost, ali taj utjecaj ipak nije statistički značajan. Nadalje, uočeno je da stupanj finalizacije proizvodnje nije pozitivno utjecao na konkurentnost drvne industrije promatranih zemalja jugoistočne Europe.
rrep
14.883
NaslovWorms, der Dom.
ImpresumHildburghausen : Bibliographisches Institut in Hildburghausen, [između 1800. i 1900].
Materijalni opis1 grafika : nadorez ; 243 x 166 mm.
rrep
14.884
Naslov“Worth(less) papers” are journal impact factor and number of citations suitable indicators to evaluate quality of scientists? / Aleksandar Racz, Suzana Marković.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisTechnology driven changings with consecutive increase in the on-line availability and accessibility of journals and papers rapidly changes patterns of academic communication and publishing. The dissemination of important research findings through the academic and scientific community begins with publication in peer-reviewed journals. Aim of this article is to identify, critically evaluate and integrate the findings of relevant, high-quality individual studies addressing the trends of enhancement of visibility and accessibility of academic publishing in digital era. The number of citations a paper receives is often used as a measure of its impact and by extension, of its quality. Many aberrations of the citation practices have been reported in the attempt to increase impact of someone’s paper through manipulation with self-citation, inter-citation and citation cartels. Authors revenues to legally extend visibility, awareness and accessibility of their research outputs with uprising in citation and amplifying measurable personal scientist impact has strongly been enhanced by on line communication tools like networking (LinkedIn, Research Gate, Academia.edu, Google Scholar), sharing (Facebook, Blogs, Twitter, Google Plus) media sharing (Slide Share), data sharing (Dryad Digital Repository, Mendeley database, PubMed, PubChem), code sharing, impact tracking. Publishing in Open Access journals. Many studies and review articles in last decade have examined whether open access articles receive more citations than equivalent subscription toll access) articles and most of them lead to conclusion that there might be high probability that open access articles have the open access citation advantage over generally equivalent payfor-access articles in many, if not most disciplines.Promjene pokretane tehnologijom koje posljedično dovode do uzastopnog povećanja on-line dostupnosti i pristupljivosti časopisima i znanstvenim radovima ubrzano mijenjaju obrasce akademske komunikacije i publiciranja. Širenje važnih otkrića u znanstvenoj zajednici počinje objavljivanjem u recenziranim časopisima. Svrha je ovoga članka prepoznati, kritički procijeniti i integrirati nalaze relevantnih, visokokvalitetnih individualnih studija koje se bave trendovima povećanja vidljivosti i pristupačnosti akademskoga izdavaštva u digitalnom dobu. Rezultati i diskusija: Broj citata koja pojedini znanstveni rad dobiva često se koristi kao mjera njegova utjecaja, a šire shvaćeno i njegove kvalitete. Zabilježene su mnoge aberacije u praksi citiranja kroz pokušaje povećanja utjecaja nečijega znanstvenoga rada manipuliranjem sa samocitiranjem, inter-citiranjem i udruživanjem u »citatne kartele«. Mogući putovi kojima bi autori mogli legalno povećati vidljivost i dostupnost svojih istraživačkih rezultata, s povećanjem broja citata i pojačavanjem mjerljivoga odjeka utjecaja, kako rada tako i znanstvenika, snažno su poboljšani on-line komunikacijskim alatima kao što su umrežavanje (LinkedIn, Research Gate, Academia.edu, Google Scholar), dijeljenje (Slide Share),dijeljenje podataka (Dryad Digital Repository, Mendeley database, PubMed, PubChem), dijeljenje koda, praćenje veličine utjecaja (Facebook, Blogovi, Twitter, Google Plus), te objavljivanjem u časopisima otvorenoga pristupa. Mnogi znanstveni i pregledni radovi u posljednjem desetljeću ispitali su hoće li se radovi objavljeni u časopisima s otvorenim pristupom više citirati u odnosu na radove objavljene u časopisima koji naplaćuju pristup, te većina rezultata upućuje na zaključak da bi mogla postojati komparativna prednost pri citiranju radova objavljenih uz otvoreni pristup u odnosu na drugu skupinu časopisa u mnogim, ako ne i u svim područjima znanosti.
rrep
14.885
NaslovWoven fabric engineering / edited by Polona Dobnik Dubrovski
ImpresumRijeka : InTech, 2010.
Materijalni opis436 str.
Vrsta publikacijeknjigae-knjiga
rrep
14.886
NaslovWoven fabrics / edited by Han-Yong Jeon
ImpresumRijeka : InTech, 2012.
Materijalni opis306 str.
Vrsta publikacijeknjigae-knjiga
rrep
14.887
NaslovWranchich (Verántz) Antal / Decker; [prema crtežu Fendia].
Impresum[S. l. : s. n., 1830].
Materijalni opis1 grafika : litografija ; otisak: 252 x 263 mm; list: 370 x 179 mm.
SuradnikFendi
rrep
14.888
NaslovW. Shakespeare: Kroćenje goropadnosti : Hrvatsko narodno kazalište, Split / design B. [Boris] Bućan.
ImpresumSplit : HNK, 1983. (Zagreb : Studentski centar, Grafički servis)
Materijalni opis1 plakat (6 dijelova) : sitotisak u bojama ; 204 x 196 cm, svaki dio 68 x 98 cm.
rrep
14.889
NaslovWürzburg.
ImpresumHildburghausen : Bibliographisches Institut Hildburghausen, [između 1800. i 1900].
Materijalni opis1 grafika : nadorez ; 165 x 125 mm.
rrep
14.890
16.093 (14.881-14.890)