beta
NaslovActa Adriatica : 59,1(2018)
ImpresumSplit : Institut za oceanografiju i ribarstvo, 2018.
ZbirkaDigitalna zbirka Croatica - obvezni primjerak
ID000601824
Vrsta publikaciječasopis; neomeđena građa
  
rrep
 
14 (1-10)
NaslovSexual maturity, habitat and ecological aspects of the range expansive Isopod Sphaeroma venustissimum in Tunisian waters (Central Mediterranean Sea) / Khadija Ounifi Ben Amor, Mouna Rifi, Jamila Ben Souissi.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisA total of 4665 specimens of Sphaeroma venustissimum Monod, 1931 were collected between February 2012 and January 2013, in Tunis Southern Lagoon, a brackish area located in northern Tunisia. This species was mainly recorded in the Atlantic Ocean and recently extended its natural range toward the southern Mediterranean Sea. Biological and ecological traits were not available to date with special regard to its native and recipient habitat. S. venustissimum isopoda inhabits area below stones covered by biofouling and empty nests of barnacles. The species occursand reproduces in Tunis Southern Lagoon throughout the year with a peak in early spring and late summer. Males significantly outnumbered females during high reproductive activity period (May - July). The first gravid female was observed at 7 mm and the fecundity ranged between 6 and 17 eggs. Among the gravid females, a significant relationship was noted between the importance of brood versus total body length for all ovigerous female cohorts. The recruitment occurred throughout the year with a winter peak. S. venustissimum have established a sustainable population in Tunisia and have spread into the wild in its new host area.Ukupno 4665 primjeraka Sphaeroma venustissimum Monod, 1931., prikupljeno je između veljače 2012. i siječnja 2013. u tuniskoj Južnoj laguni, u bočatoj vodi koja se nalazi u sjevernom Tunisu. Ova vrsta je uglavnom zabilježena u Atlantskom oceanu, te je nedavno proširila svoj prirodni raspon prisutnosti prema južnom Sredozemnom moru. Do danas nisu bile dostupne biološke i ekološke osobitosti ovog izopoda s posebnim osvrtom na stanište i primatelje. Izopod S. venustissimum nastanjuje se ispod kamenja prekrivenih obraštajem i praznim gnijezdima rakova vitičara ispitivanja stabala kao staništa. Vrste se pojavljuju i reproduciraju u Južnoj laguni u Tunisu tijekom cijele godine s vrhuncem u rano proljeće i kasno ljeto. Mužjaci su brojčano značajno nadmašili ženke tijekom razdoblja visokog reproduktivnog djelovanja (svibanj - srpanj). Prva promatrana gravidna ženka je bila veličine 7 mm, a plodnost je iznosila između 6 i 17 jaja. Među gravidnim ženkama, zabilježena je značajna veza između važnosti legla u odnosu na ukupnu dužinu tijela za sve ženke s prekomjernom veličinom. Novačenje se odvijalo tijekom cijele godine s vrhuncem u zimskom periodu. Uspostavljene su održive populacije izopoda S. venustissimum u Tunisu, te su se proširile u divljinu kao svom novom prostoru domaćina.
rrep
1
NaslovRelationships of otolith dimension with body length of European eel Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) from Adriatic catchment of Montenegro / Tamara Kanjuh, Danilo Mrdak, Marina Piria, Tea Tomljanović, Aleksandar Joksimović, Trajče Talevski, Dragana Milošević.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThis study examined the relationship between the sagittal otolith morphometric variables (length, height and weight) and body growth of the European eel. Eels that were studied ranged in total length from 11.2 to 79.5 cm. The relationships between the sagittal otolith variables and fish somatic growth were described with a non-linear function. The resulting coefficients of determination \((r 2)\) ranged from 0.782 to 0.914. The variable most strongly related to fish size was found to be the sagittal otolith length (OL) with 91.4 % of the variability. The results of this study provide the first comprehensive data regarding the relationship between the sagittal otolith morphometric variables with the body length of Anguilla anguilla.U ovom radu se opisuje odnos između morfometrijskih varijabli sagitalnog otolita (duljina, visina i težina) i rasta tijela europske jegulje. Proučavane jegulje imale su raspon ukupne dužine od 11,2 do 79,5 cm. Odnos između sagitalnih otolitskih varijabli i somatskog rasta ribe opisani su nelinearnom funkcijom. Dobiveni koeficijenti određivanja \((r 2)\) kretali su se od 0,782 do 0,914. Varijabla koja je najsnažnije povezana s veličinom riba utvrđena je na temelju sagitalne duljine otolita (OL) s 91,4% varijabilnosti. Rezultati ove studije pružaju prve sveobuhvatne podatke o odnosu između morfometrijskih varijabli sagitalnog otolita sa dužinom tijela Anguilla anguilla.
rrep
2
NaslovPreliminary investigation on the use of artificial substrates to favor Tritia mutabilis (Linnaeus, 1758) spawning in Central Adriatic Sea a possible contribution to stock maintenance / Ricardo Caprioli, Carla Giansante.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisTritia mutabilis, formerly classified as Nassarius mutabilis, represents an important but declining resource for small scale fishery in the central Adriatic Sea, likely due to overfishing. A preliminary investigation on the use of artificial substrates to favour its spawning was carried out in a coastal area off the Abruzzi region, central Italy. Between May and June 2015, five groups of six pyramid structures made of a steel frame covered by plastic net, with a \(0.5 m 2\) surface available for deposition, were placed on sandy bottoms at about 0.5 nautical miles from the coast and at sea depths ranging from 5.5 m to 7.5 m. A density of T. mutabilis egg capsules \(>1 per 100 cm 2\) was observed in two of the pyramid groups. The number of embryos present in each capsule ranged from 8 to 22 (mean number: 14). At the end of the study, almost all the capsules presented an apical opening and were empty, thus indicating successful hatching and larval release. This preliminary investigation shows that the natural deposition of T. mutabilis egg capsules can be facilitated by placing artificial substrates on sandy bottoms and it is conceivable that their use would contribute to maintain sustainable stocks of this species.Puž Tritia mutabilis, nekad klasificiran kao Nassarius mutabilis, predstavlja važan, ali opadajući resurs priobalnog ribolova u središnjem Jadranu, vjerojatno zbog pretjeranog izlova. Na obalnom području pokrajine Abruzzo (središnja Italija) provedena su preliminarna istraživanja o korištenju umjetnih supstrata koji pogoduju mrijestu T. mutabilis. U razdoblju od svibnja do lipnja 2015. godine, na pješčana dna udaljena oko 0,5 nautičkih milja od obale, postavljeno je pet grupa od šest piramidalnih konstrukcija izrađenih od čeličnog okvira prekrivenog plastičnom mrežom površine od \(0.5 m 2\) na dubini od 5,5 do 7,5 metara. Opažena je gustoća kapsule jajašaca T. mutabilis od \(>1 per 100 cm 2\) u dvije piramidalne skupine. Broj embrija prisutnih u svakoj kapsuli kretao se od 8 do 22 (srednji broj: 14). Na kraju istraživanja, gotovo sve kapsule imale su apeksni otvor i bile su prazne, što ukazuje na uspješno lučenje i otpuštanje larve. Ovo preliminarno istraživanje pokazuje da se prirodno taloženje jajčanih kapsula T. mutabilis može olakšati stavljanjem umjetnih supstrata na pješčana dna, te je vjerojatno da bi njihova uporaba doprinijela održavanju zaliha ove vrste.
rrep
3
NaslovOn the occurrence of the digenean Otodistomum veliporum in the spiracle of the kitefin shark Dalatias licha / Emilio Sperone, Concetta Milazzo.
Materijalni opisIlustr.
Vrstačlanak
OpisThe presence of the digenean Otodistomum veliporum is reported here for the first time as a parasite in the spiracle of a Mediterranean specimen of the kitefin shark Dalatias licha.Prvi put je zabilježena u znanstvenoj literaturi prisutnost parazita Otodistomum veliporum u štrcalu morskog psa drkovne Dalatias licha.
rrep
4
NaslovMonitoring the eutrophication using Landsat 8 in the Boka Kotorska Bay / Blažo Đurović, Igor Đurović, Aleksandar Joksimović, Vladimir Crnojević, Slobodan Đukanović, Branka Pestorić.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThis study proposes a methodology for monitoring concentrations of chlorophyll a (Chl-a) and the state of eutrophics in small bays or in the immediate vicinity of the coast. This kind of monitoring is of interest since such areas have not been addressed well using the usual satellite methods (such as MODIS) due to inadequate spatial resolution. We present an estimation approach for Chl-a concentration based on Landsat 8 (L8) satellite images using the ground truth (GT) data for the day of overflight. Additionally, two classifiers (daily and yearly) of the state of eutrophication, that use the Chl-a estimated values, are presented. The accuracy of the proposed method is evaluated using the leave-one-out cross validation, and it is within limits theoretically expected of an L8-based approach. The results from the classifiers are compared with the GT data and it is shown that daily classifier is able to classify the area of interest with an incidence of false positives less than 2%.Ova studija predlaže metodologiju za nadgledanje koncentracija klorofila-a i eutrofičnog stanja u malim zalivima ili u blizini obale. Ova vrsta nadgledanja je zanimljiva jer uobičajena satelitska metodologija, bazirana na MODIS satelitu, nije funkcionalna u ovim oblastima zbog nedovoljne prostorne rezolucije senzora. U ovom radu je predstavljen pristup procjeni koncentracija klorofila-a baziran na Landsat 8 satelitskim snimcima i mjerenjima koncentracije obavljenim na određenim lokacijama na dan prelijetanja satelita. Dodatno, dva klasifikatora stanja (dnevni i godišnji) eutrofikacije, koji koriste određene koncentracije, su također prikazani. Preciznost predloženih metoda je procijenjena koristeći „leave-one-out“ unakrsnu validaciju, te rezultati pokazuju da je preciznost unutar teoretskih limita metoda baziranih na Ladsat 8 satelitu. Rezultati klasifikatora upoređeni su sa mjerenjima na terenu i pokazuju da je dnevni klasifikator u mogućnosti da klasificira oblast od interesa sa manje of 2% pogreški.
rrep
5
NaslovFirst record of the nudibranch Marionia blainvillea (Risso, 1818) (Gastropoda: Heterobranchia) for Montenegro / Vesna Mačić, Milica Jovanović, Domen Trpkov, Lovrenc Lipej.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisOne specimen belonging to the nudibranch Marionia blainvillea (Risso, 1818) was found crawling on the gorgonian Leptogorgia sarmentosa (Esper, 1789) at Sv. Nedjelja, Boka Kotorska Bay, Montenegro. This is the first record of the species for Montenegrin waters and the third for the Adriatic Sea.Jedan primjerak puža golaća Marionia blainvillea (Risso, 1818) nađen je da puzi na gorgoniji Leptogorgia sarmentosa (Esper, 1789) na lokaciji Sv. Nedjelja, Bokokotorski zaliv, Crna Gora. Ovo je prvi nalaz te vrste za Crnu Goru i treći za Jadransko more.
rrep
6
NaslovFactors affecting the distribution of two Synechococcus ecotypes in the coastal Adriatic Sea / Danijela Šantić, Mladen Šolić, Ivana Marin, Ana Vrdoljak, Grozdan Kušpilić, Živana Ninčević Gladan.
Materijalni opisIlustr.
Vrstačlanak
OpisDistribution and abundance of two Synechococcus ecotypes, phycocyanin-rich cells (PC-SYN) and phycoerythrin-rich cells (PE-SYN) were studied in the surface layer of the central Adriatic Sea during the 2015-2016 period. The studied area included several estuarine areas and coastal to open sea trophic gradients, covering a wide range of seawater temperatures \((11.82 - 20.75 oC)\), salinity (4.47 - 38.84) and nutrient concentration. The abundance of PC-SYN ranged from \( 0 to 79.79 x 10 3 cell mL -1\) and that of PE-SYN from \(5.01 x 10 3 to 76.74 x 10 3 cell mL -1\). Both ecotypes coexisted in the studied waters with PC-SYN cells dominating during spring and PE-SYN during winter and autumn. PC-SYN showed a significant positive relationship with temperature and strong positive responses to nitrogen nutrients, whereas PE-SYN positively responded to phosphate availability. The relative ratio of phosphorus availability and total inorganic nitrogen nutrients (N/P ratio) affects the spatial distribution of the two Synechococcus ecotypes.U radu je istražena raspodjela i brojnost dva ekotipa roda Synechococcus, tzv. stanice bogate fikocijaninom (PC-SYN) i stanice bogate fikoeritrinom (PE-SYN) u površinskom sloju vodenog stupca, tijekom 2015. i 2016. godine. Područje istraživanja obuhvaćalo je nekoliko estuarijskih područja te područje trofičkog gradijenta od obale prema otvorenom moru, širokog raspona temperature mora \((11.82 - 20.75 oC)\), saliniteta (4.47-38.84) i koncentracije hranjiva. Brojnost PC-SYN bila je u rasponu od \( 0 to 79.79 x 10 3 cell mL -1\), a PE-SYN od \(5.01 x 10 3 to 76.74 x 10 3 cell mL -1\). Utvrđeno je istovremeno obitavanje oba ekotipa na istraživanom području, s prevladavanjem PC-SYN tijekom proljeća te PE-SYN tijekom zime i jeseni. Pokazana je statistički značajna povezanost između PC-SYN i temperature te njegova jaka pozitivna povezanost s dušikovim spojevima, dok su PE-SYN stanice pozitivno odgovorile na dostupnost fosfata. Relativni omjer dostupnosti fosfora i ukupnih hranjiva dušika (N/P omjer) utjecao je na prostornu raspodjelu oba ekotipa roda Synechococcus.
rrep
7
NaslovFeeding habits of the striped red mullet, Mullus surmuletus in the eastern Adriatic Sea / Mišo Pavičić, Jasna Šiljić, Dajana Brajčić Jurica, Sanja Matić-Skoko.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisFeeding habits of the striped red mullet, Mullus surmutetus in the eastern Adriatic Sea were investigated. Stomach contents of 203 specimens (11.5 - 32.9 cm TL) collected by bottom trawling were analyzed. Commonly accepted procedures were followed during the diet composition inspection and standard keys were used for food items determination. Examinations showed that 39 identified prey taxa belong to 11 major systematic groups: Crustacea, Gastropoda, Bivalvia, Pisces, Cnidaria, Echinodermata, Polychaeta, Nematoda, Bryozoa, Algae and Rhizaria. The predominant and preferred prey category was decapod crustaceans within all size categories and only in the largest individuals, the dominance of Bivalvia followed by Polychaeta and Crustacea were found. The largest individuals also showed more variety in consumption of different prey categories and a higher mean number of prey items in comparison with smaller fish. No significant differences in prey foraging between males and females \((p>0.05)\) and regarding to season \((p>0.05)\) were found. Feeding on such wide spectra of prey without significant variations regarding to sex and season suggests that the striped red mullets are able to adapt to shifts in spatio-temporal variations in the abundance of potential prey. Presence of detritus in the digestive tracts is highly related to its foraging behaviour on muddy detritic bottoms.Istraživana je ishrana trlje kamenjarke, Mullus surmuletus u istočnom dijelu Jadrankog mora. Analiziran je sadržaj želudca 203 jedinke (11.5 – 32.9 cm TL) prikupljenih pridnenom povlačnom mrežom koćom. Opće su prihvaćene metode i ključevi za determinaciju korišteni za određivanje sastava ishrane i determinaciju plijena. Istraživanjem je određeno 39 identificiranih vrsta plijena koji spadaju u 11 glavnih skupina: rakovi, puževi, školjkaši, ribe, žarnjaci, bodljikaši, mnogočetinaši, oblići, mahovnjaci, alge i krednjaci. Dominantna i poželjna kategorija plijena bili su dekapodni rakovi unutar svih veličinskih kategorija, dok je samo kod najvećih jedinki pronađena dominantnost školjkaša, a slijede ih mnogočetinaši i rakovi. Najveće jedinke također su pokazale veću raznolikost u konzumaciji različitih vrsta plijena i prosječno veći broj jedinki plijena u odnosu na manje ribe. Nije pronađena značajna razlika u ishrani između mužjaka i ženki \((p>0.05)\) i s obzirom na sezonu Istraživana je ishrana trlje kamenjarke, Mullus surmuletus u istočnom dijelu Jadranskog mora. Analiziran je sadržaj želudca 203 jedinke (11.5 – 32.9 cm TL) prikupljenih pridnenom povlačnom mrežom koćom. Opće su prihvaćene metode i ključevi za determinaciju korišteni za određivanje sastava ishrane i determinaciju plijena. Istraživanjem je određeno 39 identificiranih vrsta plijena koji spadaju u 11 glavnih skupina: rakovi, puževi, školjkaši, ribe, žarnjaci, bodljikaši, mnogočetinaši, oblići, mahovnjaci, alge i krednjaci. Dominantna i poželjna kategorija plijena bili su dekapodni rakovi unutar svih veličinskih kategorija, dok je samo kod najvećih jedinki pronađena dominantnost školjkaša, a slijede ih mnogočetinaši i rakovi. Najveće jedinke također su pokazale veću raznolikost u konzumaciji različitih vrsta plijena i prosječno veći broj jedinki plijena u odnosu na manje ribe. Nije pronađena značajna razlika u ishrani
rrep
8
NaslovEnvironmental isotope 18 O in coastal karst spring waters as a possible predictor of marine microbial pollution / Diana Mance, Davor Mance, Darija Vukić Lušić.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisWe tested the validity of the traditional hypothesis of a causal effect between rainfall occurrence, groundwater discharging into the sea, and marine microbial contamination. For groundwater characterization, we used the \( 18 O\) isotope. This stable isotope, together with 2 H, proved to be a useful physical, naturally occurring tracer primarily due to its abundance variations at different stages of water cycle. Test locations include Bakar Bay and selected adjacent Rijeka city beaches (Croatia). To test for statistical associations, we used the Panel Data Pairwise Granger Causality test. At examined locations, we found statistically significant relationships between the amount of rainfall and the abundance of \( 18 O\) isotope in groundwater, as well as relationships between the abundance of \( 18 O\) isotope in groundwater and faecal bacteria concentrations. Accordingly, \( 18 O\) isotope, when used as an indicator for the functioning of karstic groundwater systems, may also be used as the predictor of faecal contamination of bathing waters in associated karst littoral areas. We believe this physical method could be a valuable addition to present methods of predicting microbiological contamination and economic allocation of stock and flow pollutants in scarce common pool resources as fresh water basins, springs and beaches.Testirali smo hipotezu o statističkoj povezanosti između kiše, podzemnih voda koje utječu u more i mikrobiološkog onečišćenja mora. Kao varijablu koja opisuje podzemne vode odabrali smo stabilni izotop \( 18 O\). Stabilni izotop \( 18 O\) vode je okolišni obilježivač koji se često korisiti u hidrologiji, osobito u krškim područjima kakav je obalni pojas Jadranskog mora. Testiranje je provedeno na lokacijama u Bakarskom zaljevu i odabranim plažama u gradu Rijeci. Panel analizom “Granger kauzalnosti” utvrdili smo postojanje statistički značajne povezanosti između količine oborina i izdašnosti \( 18 O\) izotopa u podzemnim vodama, kao i statistički značajnu povezanost između izdašnosti \( 18 O\) u podzemnim vodama i koncentracije fekalnih bakterija u moru. U skladu s dobivenim rezultatima možemo zaključti da se stabilni izotop \( 18 O\), u slučaju kada se koristi kao obilježivač za proučavanje krških podzemnih voda, također može koristiti i kao prediktorska varijabla fekalnog onečišćenja mora u koje se te podzemne vode ulijevaju. Pretpostavljamo da bi ova fizikalna metoda mogla biti vrijedan dodatak metodama predviđanja mikrobioloških zagađenja i ekonomske alokacije oskudnih zaliha zajedničkih prirodnih resursa kao što su vodonosnici, izvori pitke vode i plaže.
rrep
9
NaslovDocumented records of Gaidropsarus granti (Osteichthyes: Lotidae) in the Adriatic Sea and review of its Mediterranean occurrences is it a native fish or a newly established one? / Giambattista Bello.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisGaidropsarus granti (Osteichthyes: Lotidae) is a rare fish that was recorded for the first time in the Mediterranean Sea in 1989. The Mediterranean records have been documented for the Ligurian Sea, the Levant Sea close to Rhodes, off the Sardinian coasts and for the northern Ionian Sea south of the Straits of Messina. Additional reports referred its presence in the Alboran Sea, in the southern Adriatic Sea and west of Malta, though without any additional information. The present paper reports the occurrence of G. granti in the Adriatic Sea (eastern Mediterranean) thanks to the examination of eight specimens collected in its south-western part, between February 1997 and October 2017. Six of them had been trawled at depths from 190 to 290 m, mainly in a channel within coral banks, while two were caught by hook at 420 m depth on coral banks. Their total length ranged from 21.0 to 32.3 cm. Four dissected individuals were adult, three males and one female. The stomach of two individuals contained only galatheid shrimps of the genus Munida, some of which were identified as M. rutllanti. According to interviews with fishermen based in the area where G.granti specimens were trawled, this conspicuous fish was unknown to them until the 1997 captures. Afterwards, it became well known to all of them, because few specimens are presently caught every once in a while. It is discussed whether G. granti is a native Mediterranean species or a fish that entered this sea a few decades ago. Both hypotheses have some support. The autochthonous origin hypothesis is mainly based on both G. granti distribution throughout the Mediterranean and its unavailability to old fishing gear uncapable of fishing on deep, rough grounds. The contrasting allochthonous hypothesis is backed by the total lack of Mediterranean records prior to 1989 coupled with its quite long larval pelagic phase.Gaidropsarus granti (Osteichthyes: Lotidae) je rijetka riba koja je prvi put zabilježena u Sredozemnom moru 1989. godine. Nalazi u Sredozemnom moru su dokumentirani za Ligursko more, Levantinsko more blizu Rodosa, s obale Sardinije i sjevernije Jonsko more južno od Messine. Dodatna izvješća ukazala su na njegovu prisutnost u Alboranskom moru, u južnom Jadranu i zapadno od Malte, iako bez ikakvih dodatnih informacija. U ovom radu prikazana je pojava G. granti u Jadranskom moru (istočni dio Sredozemnog mora) zahvaljujući ispitivanju osam uzoraka sakupljenih u jugozapadnom dijelu, u razdoblju između veljače 1997. i listopada 2017. godine. Šest primjeraka je ulovljeno na dubinama od 190 do 290 m, uglavnom u kanalu između koraljnih grebena, dok su dva uzorka uhvaćena udicom na dubini od 420 m na koraljnom grebenu. Njihova ukupna duljina kretala se od 21,0 do 32,3 cm. Četiri izdvojena primjerka su bila odrasle jedinke, tri mužjaka i jedna ženka. Želudci dvaju primjeraka su sadržavali samo rakove roda Munidae, od kojih su neki identificirani kao M. rutllanti. Sudeći po intervjuima s ribarima sa područja gdje su bili ulovljeni uzorci G. granti, ta lako prepoznatljiva riba bila je nepoznata do 1997. godine. Nakon toga, postala je uobičajena i prepoznata od strane ribara jer se od tada sporadično lovi. Vode se rasprave o tome da li je G. granti autohtona sredozemna vrsta ili novopridošla vrsta koja je tu dospjela prije nekoliko desetljeća. Obje hipoteze imaju uporište. Hipoteza o autohtonom podrijetlu uglavnom se temelji na zastupljenosti G. granti diljem Sredozemlja i relativne nedostupnosti starijim ribolovnim alatima neadekvatnim za ribolov na dubokim i grubim terenima. Oprečnu hipotezu podupire potpuni nedostatak nalaza u Sredozemnom moru prije 1989. godine zajedno s prilično dugom larvalnom pelagičkom fazom.
rrep
10
14 (1-10)