beta

O portalu digitalna.nsk.hr

Portal digitalna.nsk.hr predstavlja središnje mjesto okupljanja digitalnih zbirki Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Uspostavljen je 2016. godine kako bi se omogućio pristup zbirkama digitalne i digitalizirane građe Knjižnice bez obzira na mjesto pohrane. Portala digitalna.nsk.hr omogućuje objedinjeno pretraživanje digitalizirane građe iz Posebnih zbirki NSK – knjiga, vizualne građe, zemljovida i glazbene građe. Od kraja 2019. godine samostalno su dostupni svi tematski portali: Digitalne knjige, Digitalizirana rukopisna građa, Digitalizirana vizualna građa, Digitalna glazbena građa i Digitalizirana kartografska građa (uspostavljen 2017.).

Ostalim vrstama građe – starim novinama i časopisima, ocjenskim radovima i građi pohranjenoj s weba pristupa se kroz posebne portale. U drugoj fazi razvoja portala bit će omogućeno pretraživanje metapodataka svih vrsta građe na portalu digitalna.nsk.hr.

Sadržaj portala

Obvezni primjerak digitalne građe

U sustav se pohranjuje obvezni primjerak digitalne građe.

Digitalizirana građa

Građu portala u najvećoj mjeri čine digitalne preslike građe Posebnih zbirki NSK i Općeg fonda. Digitalizacija građe se provodi kao redovni program NSK od 2004. godine u sklopu Odjela zaštite i pohrane građe te uz koordinaciju Centra za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice

Kriteriji odabira građe za digitalizaciju

 1. Cilj: povećati pristup i korištenje fonda Knjižnice, radi dostupnosti građe na daljinu, obrazovanja, istraživanja odnosno demokratizacije pristupa građi.
  Odabir se vrši prema procjeni vrijednosti građe. Vrijednost građe procjenjuje se prema njezinom intelektualnom sadržaju, povijesnoj i materijalnoj vrijednosti, a neki od kriterija su sljedeći:
  • jedinice koje svom povijesnom, umjetničkom ili intelektualnom sadržaju predstavljaju kulturno dobro,
  • jedinice koje se identificiraju s Knjižnicom,
  • jedinice koje se ne mogu koristiti radi visokog stupnja oštećenja, lošeg stanja ili restauracije,
  • građa koja će dugoročno biti zanimljiva korisnicima,
  • jedinice koje se često koriste,
  • jedinice koje se nedovoljno koriste uslijed neinformiranosti korisnika o njihovom postojanju u fondu Knjižnice,
  • novonabavljene jedinice o kojima se javnost želi izvijestiti.

 2. Cilj: posredna zaštita građe. Digitalizacijom se osigurava pristup digitalnoj reprodukciji i smanjuje korištenje izvornika što utječe na njegovu bolju očuvanost.
  Jedinice građe odabiru se prema sljedećim kriterijima:
  • građa koja ima prioritet u procesu zaštite građe,
  • vrijedne jedinice i/ili oštećene jedinice,
  • često korištene jedinice.

 3. Cilj: omogućiti bolju i/ili lakšu uporabu građe.
  Jedinice građe odabiru se prema sljedećim kriterijima:
  • jedinice koje će se u digitalnom obliku jednostavnije i kvalitetnije koristiti,
  • jedinice koje će u digitalnom obliku dobiti na vrijednosti,
  • jedinice koje će se u digitalnom obliku okupiti na jednom mjestu te moći lakše analizirati i uspoređivati.

 4. Cilj: osigurati svojevrsni kontekst drugim projektima digitalizacije, povezivanje dijelova zbirki u samoj knjižnici i onih koji se nalaze u fondovima različitih institucija, osiguranje građe za interdisciplinarne i multidisciplinarne znanstvene, obrazovne projekte koji istražuje određenu temu, autora, povijesno razdoblje itd., povezivanja različitih formata, različitih vrsta elektroničke građe (slika, tekst, zvuk…) u multimedijske zbirke, kao i formalnih i neformalnih publikacija (korespondencija, znanstveni radovi i dr.) Jedinice građe odabiru se prema sljedećem kriteriju:
  • građa koja predstavlja dodatak ili dopunu postojećim digitalnim zbirkama, ali u skladu s kriterijima navedenim u prethodnim točkama.

 5. Cilj: omogućiti projekte ili pojedinačne zahtjeve za digitalizacijom čije troškove snose naručitelji bilo da se radi o pojedincima, ustanovama ili tvrtkama, omogućiti dostavu i distribucije kopija građe (međuknjižničnom posudbom, izradom CD-ROM-ova na zahtjev, izradom ostalih vrsta reprodukcija).
  • građa se odabire prema zahtjevima, ali u skladu s ciljevima i prioritetima Knjižnice.

Dodatno, građa se skenira za pripremu izložbi u NSK i za dokumentiranje rada Odjela zaštite i pohrane građe NSK.

Uvjeti korištenja

Svi sadržaji dostupni na portalu Digitalna.nsk.hr smiju se slobodno koristiti u privatne svrhe.

Sadržaji dostupni na portalu Digitalna.nsk.hr koji su označeni kao javno dobro mogu se koristiti bez ograničenja (preuzimati, dijeliti, prerađivati i sl.). Prilikom korištenja takvih sadržaja potrebno je navesti izvor: Digitalne zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Sadržaji koji su zaštićeni odredbama o autorskom pravu i srodim pravima mogu se koristiti u skladu s propisima Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Takvi su sadržaji u zapisima označeni s oznakom Zaštićeno autorskim pravom ili nekom od licencija Creative Commons. Ti se sadržaji smiju koristiti isključivo u privatne svrhe i svrhe dopuštene zakonom. Za svako drugo korištenje potrebno je dopuštenje nositelja autorskog prava i/ili srodnih prava.

Za korištenje sadržaja u komercijalne svrhe potrebno je uputiti zahtjev na adresu digitalna@nsk.hr.

Naručivanje preslika

Digitalne preslike građe iz fonda NSK naručuju se putem obrazaca, sukladno cjeniku usluga:

Građa iz Grafičke zbirke NSK Online obrazac za digitalizaciju građe – Grafička zbirka (fizičke osobe) Online obrazac za digitalizaciju građe – Grafička zbirka (pravne osobe)

Građa iz Zbirke rukopisa i starih knjiga NSK Online obrazac za digitalizaciju građe – Zbirka rukopisa i starih knjiga

Građa iz Zbirke muzikalija i audiomaterijala NSK Online obrazac za reprodukciju građe – Zbirka muzikalija i audiomaterijala

Građa iz Zbirke zemljovida i atlasa NSK Online obrazac za digitalizaciju građe – Zbirka zemljopisnih karata i atlasa

Za svu ostalu građu zahtjev se upućuje na adresu digitalna@nsk.hr.

Kontakt

digitalna@nsk.hr

Impressum

Nakladnik: © Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2021.

Za nakladnika: prof. dr. sc. Ivanka Stričević, glavna ravnateljica