beta

O portalu

Na portalu predstavljamo digitaliziranu rukopisnu građu. Portal je uspostavljen u sklopu portala Digitalne zbirke NSK kao tematski portal koji omogućuje pristup, pregledavanje i istraživanje različitih vrsta rukopisne građe u digitalnom obliku.

Portal sadrži digitalne preslike rukopisa, pisama, rukopisne kartografske građe i rukopisnih nota. Dostavom metapodataka digitalizirane rukopisne građe u međunarodne sustave (Europeana, Manuscriptorium) NSK promovira hrvatsku rukopisnu kulturnu i znanstvenu baštinu u digitalnom okruženju.


Natrag