beta

Digitalizirana vizualna građa

Zbirke

Izdvojeno

Crteži Huga Conrada von Hötzendorfa
    Grafička zbirka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu osnovana je 1919. godine a dr. Artur Schneider je imenovan voditeljem 21. svibnja te iste godine. Prvi umjetnički radovi koji su kupljeni za fond Zbirke su crteži Huga Conrada von Hötzendorfa. Radi se o 21 crtežu olovkom i 10 akvarela koje je dr. Artur Schneider kupio od Ise Kršnjavog 1920. godine, dok je crtež “Hrastova šuma” kupljen naknadno. Ta zanimljivost kao i činjenica da se radi o crtežima i akvarelima iznimne likovne kvalitete koji prikazuju presjek umjetnikova stvaralaštva nakon povratka iz Beča pa sve do njegove smrti potaknule su ideju o izložbi tih radova u čitaonici Grafičke zbirke pod nazivom “Crteži Huga Conrada von Hötzendorfa iz fonda Grafičke zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu”. Virtualna izložba predstavlja nastavak prezentiranja tih radova i nadogradnju same fizičke izložbe pri čemu se koristila i druga digitalizirana građa iz fonda Zbirke kao i digitalizirana građa iz fonda NSK te iz drugih izvora. Prezentirana kroz virtualni prostor weba ona postaje dostupnija široj zajednici, a ne samo posjetiteljima Grafičke zbirke. Pregledaj virtualnu izložbu.

Novo