O zbirkama

Zbirka rukopisa i starih knjiga NSK

Zbirka rukopisa i starih knjiga posjeduje 3670 signatura pojedinačnih rukopisa (1720 na hrvatskom jeziku, 920 na latinskom, 454 na njemačkom, 230 na talijanskom itd.) te niz rukopisnih ostavština i korespondenciju s približno 100 000 pisama.

Dostupno je je više od 300 digitaliziranih rukopisa među kojima su Vinodolski zakonik, pisma Ivana Lučića, Ivana Mažuranića i druga vrijedna rukopisna građa.

Zbirka zemljovida i atlasa NSK

Rukopisna kartografska građa fond je unikatnih primjeraka karata, nacrta i planova izrađenih i nacrtanih rukom u raznim tehnikama. Osobito se ističe fond planova i nacrta osječke Tvrđe, planova hrvatskih gradova te pregledne karte prostora Hrvatske iz XIX. stoljeća (Vojna Krajina, Slavonija, Dalmacija).

Zbirka muzikalija i audiomaterijala NSK

Zbirka čuva rukopisnu građu – autografe i prijepise djela hrvatskih skladatelja koji su unikatan i vrijedan izvor za istraživanje hrvatske glazbene prošlosti. Zbirka sadrži ostavštine i dijelove skladateljskih glazbenih ostavština koji, osim samih notnih zapisa često sadrže i ostalu vrijednu građu (korespondencija, dokumenti, fotografije, koncertni programi) koja ima iznimno važnu ulogu u znanstveno-istraživačkom aspektu glazbenog rada.

Za istaknuti su rukopisi iz ostavština Vatroslava Lisinskoga, Blagoja Berse, Ivana Zajca mlađeg, Ferde Livadića, Ivana Padovca, Božidara Širole i Jakova Gotovca.

Ostale zbirke digitalizirane rukopisne građe

Na portalu omogućujemo pristup rukopisnim zbirkama drugih knjižnica kao što su: