Ubola se u Bolu : muška klapa ili zbor / glazba Dinko Fio ; stihovi Ivo Cetinić.
Ubola se u Bolu : muška klapa ili zbor / glazba Dinko Fio ; stihovi Ivo Cetinić.