U Smokvici na Korčuli : muški zbor ili klapa / glazba Dinko Fio ; stihovi Petar Vulić.
U Smokvici na Korčuli : muški zbor ili klapa / glazba Dinko Fio ; stihovi Petar Vulić.