Četvorka / od Slav. Lžičara.
Četvorka / od Slav. Lžičara.