U slavu dolazka petrinjskog župnika g. M. Kolarića : tenor I / ugl. Sl. Lžičar.
U slavu dolazka petrinjskog župnika g. M. Kolarića : tenor I / ugl. Sl. Lžičar.