Zagreb. : Trg Franje Josipa sa umjetničkim paviljonom.
Zagreb. : Trg Franje Josipa sa umjetničkim paviljonom.