Dom grad. namješt. na Sljemenu.
Dom grad. namješt. na Sljemenu.