[Adam i Eva u raju] / Ioan [Johann] Sadl [Sadeler] ; [prema crtežu Martena de Vosa].
[Adam i Eva u raju]   / Ioan [Johann] Sadl [Sadeler] ; [prema crtežu Martena de Vosa].