Pod ugerskom krunom, kano s bratom, rukuje se Magjar sa Hervatom /Julije Huehn.
Pod ugerskom krunom, kano s bratom, rukuje se Magjar sa Hervatom /Julije Huehn.