Gradina Kamičak : razvaline Utješeno vičevih Dvora kod Drniša u Dalmaciji
Gradina Kamičak   : razvaline Utješeno vičevih Dvora kod Drniša u Dalmaciji