Žrnovica : Kuće Ivana Sinovčića.
Žrnovica   : Kuće Ivana Sinovčića.