Pjevam pjesnike: Ljiljana Petrović : 22. Goranovo proljeće // "Nitko da ne dođe do prijatelj drag" / design B[oris] Dogan
Pjevam pjesnike: Ljiljana Petrović  : 22. Goranovo proljeće // "Nitko da ne dođe do prijatelj drag" / design B[oris] Dogan