Velika svijetlost / A. [Anton] Vrlić
Velika svijetlost  / A. [Anton] Vrlić