Naručivanje preslika

Digitalne preslike visoke kvalitete građe iz fonda Zbirke rukopisa i starih knjiga naručuju se putem obrasca, sukladno cjeniku usluga:

Obrazac za digitalizaciju građe – Zbirka rukopisa i starih knjiga

Kontakt

zbirka.rijetkosti@nsk.hr

digitalna@nsk.hr