Zadnia volya aliti protestaczia duhouna : za vuchinitisze pobosno szerczem y jezikom kuliko ie moguche, ne szamo od umiraiuchega na szmertnom uremenu, nego y od uszakoga zdravoga kerschena chloveka uszaki dan : kruto moguchna y hasznovita za szrechno preminenie iz ovoga szveta, za nyum nadozpevaju szerchena ztrelna zdihavania, potlam pak pred szmertium y po szmerti dusse preporuchenie / po p.p. Stefanu Capucinu na stampu dana
Zadnia volya aliti protestaczia duhouna  : za vuchinitisze pobosno szerczem y jezikom kuliko ie moguche, ne szamo od umiraiuchega na szmertnom uremenu, nego y od uszakoga zdravoga kerschena chloveka uszaki dan : kruto moguchna y hasznovita za szrechno preminenie iz ovoga szveta, za nyum nadozpevaju szerchena ztrelna zdihavania, potlam pak pred szmertium y po szmerti dusse preporuchenie / po p.p. Stefanu Capucinu na stampu dana