Zadnia volya aliti protestaczia duhouna : za vuchinitisze pobosno szerczem y jezikom kulikoie moguche, ne szamo od umiraiuchega na szmertnom uremenu, nego y od uszakoga zdravoga kerschena chloveka uszaki dan kruto mogucha i hasznovita za szrechno preminenie iz ovoga szveta : za nyum nadozpevaiu szerchena ztrelna zdihavania : potlam pak pred szmertium y po szmerti dusse preporuchenie / po P. Stefanu Capuczinu na stampu dana
Zadnia volya aliti protestaczia duhouna  : za vuchinitisze pobosno szerczem y jezikom kulikoie moguche, ne szamo od umiraiuchega na szmertnom uremenu, nego y od uszakoga zdravoga kerschena chloveka uszaki dan kruto mogucha i hasznovita za szrechno preminenie iz ovoga szveta : za nyum nadozpevaiu szerchena ztrelna zdihavania : potlam pak pred szmertium y po szmerti dusse preporuchenie / po P. Stefanu Capuczinu na stampu dana