Ćirilski psaltir s tumačenjima, srpska redakcija.
Ćirilski psaltir s tumačenjima, srpska redakcija.