Naručivanje preslika

Digitalne preslike visoke kvalitete građe iz fonda Zbirke zemljovida i atlasa naručuju se putem obrasca, sukladno cjeniku usluga:

Obrazac za digitalizaciju građe – Zbirka zemljovida i atlasa

Kontakt

kartografska@nsk.hr

digitalna@nsk.hr