Turska u Europi : od negadašnjega Kolonela Tronilina, zapoviednika 2e banske regimente u Petrinji pod francuskom vladom / kartu opisao pukovnik Mihovil Sabljar.
Turska u Europi   : od negadašnjega Kolonela Tronilina, zapoviednika 2e banske regimente u Petrinji pod francuskom vladom  / kartu opisao pukovnik Mihovil Sabljar.