[Uzdužni i poprečni profili rijeke Drave na područjima Novačke, Molvi, Belovara, Vizvara, Ferdinandovca, Podravskih Sesveta i Osijeka].
[Uzdužni i poprečni profili rijeke Drave na područjima Novačke, Molvi, Belovara, Vizvara, Ferdinandovca, Podravskih Sesveta i  Osijeka].