Ćirilski psaltir s tumačenjima : srpska redakcija
Ćirilski psaltir s tumačenjima  : srpska redakcija