Ženski list : za modu, zabavu i kućanstvo : 8, 11(1932) / [glavni i odgovorni urednik [Marija Jurić] Zagorka].
Ženski list   : za modu, zabavu i kućanstvo : 8, 11(1932)  / [glavni i odgovorni urednik [Marija Jurić] Zagorka].