Ženski list : za modu, zabavu i kućanstvo : 9, 1(1933) / [glavni i odgovorni urednik [Marija Jurić] Zagorka].
Ženski list   : za modu, zabavu i kućanstvo : 9, 1(1933)  / [glavni i odgovorni urednik [Marija Jurić] Zagorka].