Ženski list : za modu, zabavu i kućanstvo : 10, 9(1934) / [glavni i odgovorni urednik [Marija Jurić] Zagorka].
Ženski list   : za modu, zabavu i kućanstvo : 10, 9(1934)  / [glavni i odgovorni urednik [Marija Jurić] Zagorka].