Ženski list : za modu, zabavu i kućanstvo : 11, 4(1935) / [glavni i odgovorni urednik [Marija Jurić] Zagorka].
Ženski list   : za modu, zabavu i kućanstvo : 11, 4(1935)  / [glavni i odgovorni urednik [Marija Jurić] Zagorka].