Ženski list : za modu, zabavu i kućanstvo : 12, 8(1936) / [glavni i odgovorni urednik [Marija Jurić] Zagorka].
Ženski list   : za modu, zabavu i kućanstvo : 12, 8(1936)  / [glavni i odgovorni urednik [Marija Jurić] Zagorka].