Ženski list : za modu, zabavu i kućanstvo : 13, 8(1937) / [glavni i odgovorni urednik [Marija Jurić] Zagorka].
Ženski list   : za modu, zabavu i kućanstvo : 13, 8(1937)  / [glavni i odgovorni urednik [Marija Jurić] Zagorka].